Исследование несимметричных режимов трехфазного трехстержневого трансформатора-фазорегулятора
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
574 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-06 10:40
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.314.25(478) (3)
Electrotehnică (823)
SM ISO690:2012
БОШНЯГА, В.A. ; СУСЛОВ, В.М.. Исследование несимметричных режимов трехфазного трехстержневого трансформатора-фазорегулятора. In: Problemele Energeticii Regionale. 2015, nr. 2(28), pp. 38-52. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 2(28) / 2015 / ISSN 1857-0070

Исследование несимметричных режимов трехфазного трехстержневого трансформатора-фазорегулятора

CZU: 621.314.25(478)
Pag. 38-52

Бошняга В.A. , Суслов В.М.
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 11 septembrie 2015


Rezumat

На основе предложенной ранее модели трехфазного трансформатора с трехстержневой конструкцией магнитопровода собрана схема совмещенного трансформатора-фазорегулятора, проведены расчеты и изучены особенности различных установившихся несимметричных режимов работы данной схемы с учетом электромагнитной связи обмоток, расположенных на различных стержнях. Расчеты и анализ проведены на примере трансформатора 10 кВ и включают рассмотрение несимметричных режимов, возникающих при различных коротких замыканиях, сочетающихся с обрывом фаз на стороне источника питания. Для рассмотренных режимов построены векторные диаграммы токов и напряжений, а также относительных значений магнитных потоков в стержнях и потока нулевой последовательности, которые дают наглядное представление об их особенностях.

În baza modelului transformatorului trifazat cu trei coloane, propus anterior, a fost realizată schema transformatorului-regulatorului de fază combinat, efectuate calculele şi cercetările a regimurilor staţionare nesimetrice a dispozitivului dat, ţinând cont de legătura mutuală electromagnetica dintre înfăşurările amplasate pe diferite coloane. Folosind ca exemplu transformatorul de distribuţie 10 kV s-au efectuat calcule şi analiză celor mai caracteristice regimuri permanente nesimetrice, care apar la scurt-circuit, combinate cu rupturi de faze a sursei de alimentare. Pentru regimurile examinate sunt construite diagrame vectoriale pentru curenţi şi tensiuni, precum şi privind valorile relative ale fluxurilor magnetice in coloane şi de secvenţă homopolară, care oferă o imagine clară privind caracteristicile specifice ale acestor regimuri.

On the base of previously proposed model of three-phase three leg transformer windings connection scheme for combined transformer-phase shifter was made, for which calculations and analysis of specific characteristics of different steady state asymmetric modes were performed. At this the electromagnetic coupling of the windings, located on different legs of transformer core was taken into account. As the base 10 kV transformer was used, and different short circuits, combined with phase failures at feeding source were investigated. For the considered regimes vectorial diagrams for windings currents, voltages and relative values of magnetic fluxes in the legs and zero sequence magnetic flux, flows out of magnetic circuit, were constructed, giving clear idea about their particular features.

Cuvinte-cheie
установившиеся несимметричные режимы коротких замыканий и обрывов фаз, совмещенный трансформатор-фазорегулятор, магнитный поток нулевой последовательности,

трехстержневой магнитопровод