Zero-voltage and Zero-current-switching of Half-bridge PWM Converter for High Power Applications
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
464 8
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-29 21:45
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.314(478) (1)
Electrotehnică (794)
SM ISO690:2012
BERZAN, Vladimir; ERMURACHI, Iurie. Zero-voltage and Zero-current-switching of Half-bridge PWM Converter for High Power Applications. In: Problemele Energeticii Regionale. 2015, nr. 2(28), pp. 21-28. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 2(28) / 2015 / ISSN 1857-0070

Zero-voltage and Zero-current-switching of Half-bridge PWM Converter for High Power Applications

CZU: 621.314(478)
Pag. 21-28

Berzan Vladimir, Ermurachi Iurie
 
Institute of Power Engineering of ASM
 
Disponibil în IBN: 11 septembrie 2015


Rezumat

The design and control of a half-bridge converter that ensures zero voltage and zero current shifting of electronic switches throughout the load band for a large range of input voltage is described in this paper. The new proposed topology of the converter achieves a substantial reduction of losses due to the shifting of electronic switches and oscillating currents. The proposed topology has a simple technical scheme with minimal number of control elements with a total low price, as well. The control of the proposed converter can be implemented by applying the technique of pulse width modulation (PWM). The functionality, stability and performance of the proposed converter topology have been verified on an experimental converter at power range 420 W (400V, 50V).

În lucrare se descriu elemente privind procedeul de proiectare şi particularităţile de funcţionare a unui convertor de tip semi-punte. În acest convertor comutarea cheilor electronice se produce la valorile zero a tensiunii şi curentului pentru orice bandă de valori a tensiunii de alimentare şi a sarcinii convertorului. Topologia nouă propusă a convertorului asigură o reducere semnificativă a nivelului pierderilor de energie în procesul de conversie ca urmare a distribuirii optimală a impulsurilor şi curenţilor cu formă oscilatorie. Topologia propusă a convertorului se caracterizează de o schemă electrică echivalentă simplă, ce include un număr minimal de componente electronice active şi pasive. Aceasta asigură şi un preţ mai redus a convertorului. Dirijarea cu funcţionarea convertorului se bazează pe aplicarea conceptului de modulaţie a duratei impulsurilor (PWM). Funcţionalitatea, stabilitatea şi performanţa topologiei convertorului propus au fost verificate prin testarea mostrei convertorului experimental cu puterea de 420 W (400V, 50V).

В работе рассмотрены вопросы проектирования и управления полумостовым преобразователем в режиме коммутации силовых электронных ключей при нулевых значениях напряжения и тока. Такой режим характерен для широкого диапазона изменения входного питающего напряжения и изменения нагрузки преобразователя. Предложенная новая топология преобразователя обеспечивает существенное снижение потерь сак следствие переключения ключей при прохождении напряжения и тока через нуль. Кроме того, предложенная топология имеет простую электрическую схему замещения и содержит минимальное числом электронных активных и пассивных элементов, что обеспечивает и снижение стоимости преобразователя. Управление преобразователя: на основе широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Функциональность, стабильность и технические показатели предлагаемого топологии реализации преобразователя были проверены на экспериментальной модели устройства мощностью 420 Вт (400В, 50В).

Cuvinte-cheie
half bridge (HB) converter, pulse width modulation (PWM), zero voltage switching (ZVS) zero current switching (ZCS)

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-38819</cfResPublId>
<cfResPublDate>2015-07-09</cfResPublDate>
<cfVol>28</cfVol>
<cfIssue>2</cfIssue>
<cfStartPage>21</cfStartPage>
<cfISSN>1857-0070</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/38819</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='EN' cfTrans='o'>Zero-voltage and Zero-current-switching of Half-bridge PWM Converter for High Power Applications</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='EN' cfTrans='o'>half bridge (HB) converter; pulse width modulation (PWM); zero voltage switching (ZVS) zero current switching (ZCS)</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'>The design and control of a half-bridge converter that ensures zero voltage and zero current shifting of electronic switches throughout the load band for a large range of input voltage is described in this paper. The new proposed topology of the converter achieves a substantial reduction of losses due to the shifting of electronic switches and oscillating currents. The proposed topology has a simple technical scheme with minimal number of control elements with a total low price, as well. The control of the proposed converter can be implemented by applying the technique of pulse width modulation (PWM). The functionality, stability and performance of the proposed converter topology have been verified on an experimental converter at power range 420 W (400V, 50V).</cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'>În lucrare se descriu elemente privind procedeul de proiectare şi particularităţile de funcţionare a unui convertor de tip semi-punte. În acest convertor comutarea cheilor electronice se produce la valorile zero a tensiunii şi curentului pentru orice bandă de valori a tensiunii de alimentare şi a sarcinii convertorului. Topologia nouă propusă a convertorului asigură o reducere semnificativă a nivelului pierderilor de energie în procesul de conversie ca urmare a distribuirii optimală a impulsurilor şi curenţilor cu formă oscilatorie. Topologia propusă a convertorului se caracterizează de o schemă electrică echivalentă simplă, ce include un număr minimal de componente electronice active şi pasive. Aceasta asigură şi un preţ mai redus a convertorului. Dirijarea cu funcţionarea convertorului se bazează pe aplicarea conceptului de modulaţie a duratei impulsurilor (PWM). Funcţionalitatea, stabilitatea şi performanţa topologiei convertorului propus au fost verificate prin testarea mostrei convertorului experimental cu puterea de 420 W (400V, 50V).</cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RU' cfTrans='o'>В работе рассмотрены вопросы проектирования и управления полумостовым преобразователем в режиме коммутации силовых электронных ключей при нулевых значениях напряжения и тока. Такой режим характерен для широкого диапазона изменения входного питающего напряжения и изменения нагрузки преобразователя. Предложенная новая топология преобразователя обеспечивает существенное снижение потерь сак следствие переключения ключей при прохождении напряжения и тока через нуль. Кроме того, предложенная топология имеет простую электрическую схему замещения и содержит минимальное числом электронных активных и пассивных элементов, что обеспечивает и снижение стоимости преобразователя. Управление преобразователя: на основе широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Функциональность, стабильность и технические показатели предлагаемого топологии реализации преобразователя были проверены на экспериментальной модели устройства мощностью 420 Вт (400В, 50В).</cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015-07-09T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015-07-09T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-1304</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015-07-09T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-16816</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015-07-09T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-1304</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-1304-3</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015-07-09T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Берзан</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Владимир</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-16816</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-16816-3</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015-07-09T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Ермураки</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Ю.В.</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>