Electromagnetic field calculation for 110 kV power line
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
629 1
Ultima descărcare din IBN:
2015-11-23 08:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.311:519.2(478) (1)
Electrotehnică (794)
Probabilitate. Statistică matematică (58)
SM ISO690:2012
BERZAN, Vladimir; PATSYUK, Vladimir; RYBACOVA, Galina; ERMURATSKII, Vladimir. Electromagnetic field calculation for 110 kV power line. In: Problemele Energeticii Regionale. 2015, nr. 2(28), pp. 7-13. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 2(28) / 2015 / ISSN 1857-0070

Electromagnetic field calculation for 110 kV power line

CZU: 621.311:519.2(478)
Pag. 7-13

Berzan Vladimir, Patsyuk Vladimir, Rybacova Galina, Ermuratskii Vladimir
 
Institute of Power Engineering of ASM
 
Disponibil în IBN: 11 septembrie 2015


Rezumat

The paper studies the evolution of values for the characteristic electric field and magnetic field generated by power line voltages and currents voltage 110 kV their value based snapshots. These evolutions we examined in changing the value of the angle of the voltage vector and current vector within 0 0 0 180 .  The conductors are placed horizontally and triangle tops with different lengths of the sides. The electric field distribution was calculated with finite volume method. Since the electric field distributions were determined parameter values of LEA110 kV. The values of the line parameters, which were determined by the finite volume method, difference from the values calculated by the traditional method. In this context finite volume method presents attractive enough to determine the parameters of power lines and spatial distribution of the electric field in three-phase lines.

În lucrare se studiază evoluția valorilor mărimilor ce caracterizează câmpul electric și câmpul magnetic generat de tensiunile și curenții liniei electrice cu tensiunea de 110 kV în funcție valoarea lor instantanee. Aceste evoluții sunt examinate în funcție de schimbarea valorii unghiului decalajului de fază dintre vectorii tensiunii și curentului în conductoarele liniei trifazate în limitele 0 0 0  180 . Conductoarele sunt amplasate în plan orizontal și în vârfurile triunghiului cu lungimi diferite ale laturilor. Repartiția câmpului electric s-a calculat cu metoda volumelor finite.. Din repartițiile câmpului electric s-au determinat valorile parametrilor lineică ale LEA 110kV. Valorile numerice ale parametrilor liniei, care au fost determinate cu metoda volumelor finite diferă de valorile calculate cu metodele tradiționale. În acest context metoda volumelor finite se prezintă destul de atractivă pentru determinarea parametrilor liniilor electrice și repartiției șpațiale ale câmpului electric în liniile cu trei faze.

В работе представлены результаты расчета распределения электрического поля воздушной линии ВЛ 110кВ, для случая изменения мгновенных значений напряжений и токов в проводах. При этом рассматривается случай изменения угла сдвига фазы между векторами напряжения и тока в пределах 0 0 0  180 . Проводники размещаются горизонтально и в треугольник. Распределение электрического поля рассчитывается методом конечных объемов. По распределению электрического поля были определены значения параметров линии LEA110 кВ. Численные значения параметров линии, которые были определены методом конечных объемов, отличается от значений, рассчитанных по традиционному методу. В этом контексте, метод конечных объемов представляет достаточно привлекательным, чтобы определить параметры линий электропередач и пространственное распределение электрического поля в трехфазной линии.

Cuvinte-cheie
Electric field,

method of finite volumes, electric line parameters

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Electromagnetic field calculation for 110 kV power line">
<meta name="citation_author" content="Berzan Vladimir">
<meta name="citation_author" content="Patsyuk Vladimir">
<meta name="citation_author" content="Rybacova Galina">
<meta name="citation_author" content="Ermuratskii Vladimir">
<meta name="citation_publication_date" content="2015/07/09">
<meta name="citation_journal_title" content="Problemele Energeticii Regionale">
<meta name="citation_volume" content="28">
<meta name="citation_issue" content="2">
<meta name="citation_firstpage" content="7">
<meta name="citation_lastpage" content="13">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/7_13_Electromagnetic%20field%20calculation%20for%20110%20kV%20power%20line.pdf">