Apeducte, sisteme de canalizare şi staţii de epurare în Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
184 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-05-06 14:04
SM ISO690:2012
GONŢA, Maria; LIS, Angela; MOCANU, Larisa. Apeducte, sisteme de canalizare şi staţii de epurare în Republica Moldova. In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2014, nr. 6(76), pp. 137-144. ISSN 1814-3237.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Numărul 6(76) / 2014 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X

Apeducte, sisteme de canalizare şi staţii de epurare în Republica Moldova

Pag. 137-144

Gonţa Maria, Lis Angela, Mocanu Larisa
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 11 septembrie 2015


Rezumat

În majoritatea oraşelor, gradul de acces al populaţiei la serviciul public de canalizare este redus şi nu depăşeşte nive-lul de 50%. Nivelul de asigurare a localităţilor cu sisteme de canalizare în Republica Moldova actualmente rămâne a fi destul de jos şi diferă în funcţie de regiune. Din datele statistice se constată că numărul sistemelor de canalizare din republică este în descreştere, iar starea tehnică a acestor sisteme nu se ameliorează considerabil. Comparativ cu localităţile urbane, în localităţile rurale situaţia cu privire la epurarea apelor reziduale este deplorabilă. Datele indică faptul că sistemele de apeduct nu sunt construite în paralel cu sistemele de canalizare şi epurare a apelor reziduale, lipsa acestora având impact asupra poluării active a mediului, în special a solului, apelor de suprafaţă şi a celor freatice. Apele neepurate cu conţinut depăşit de substanţe chimice, fiind deversate în râuri, au un impact negativ asupra pro-cesului de autopurificare. Sub influenţa poluanţilor scade concentraţia oxigenului dizolvat. Deficitul de oxigen în apă influenţează negativ asupra biotei şi poate surveni moartea peştilor.

In most urban areas of the Republic the access of the population to public sewer service is limited and does not exceed the level of more than 50%. The number of sewage systems which serve urban and rural areas in RM currently remains quite low and varies by region. The statistical data shows that the number of sewer systems in the country is decreasing and technical condition of these systems does not improve considerably. Compared to urban areas, in rural areas the situation regarding waste water treatment is deplorable. The data indicate that water supply systems are not built in parallel with sewer systems and wastewater treatment. The lack of these combined systems has a detrimental impact on environment, especially for soil, surface water and groundwater. Untreated water contaminated with an exceeded content of chemicals is being discharged into rivers and may have a negative impact on the process of self-purification. Under the influence of pollutants the concentration of dissolved oxygen decreases. Deficiency of dissolved oxygen in water could have negative effects on biota and even may cause illness or death to fish.

Cuvinte-cheie
ape uzate, sisteme de canalizare, ape evacuate, procese de autopurificare.