Synthesis and biological activity of nickel and copper coordination compounds of 5-nitrofuran-2-carbaldehyde N(4)-allyl-3-thiosemicarbazone
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
828 11
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-14 13:50
SM ISO690:2012
GRAUR, Vasilii О.; ZARICIUC, Elena; TSAPKOV, Victor I.; BARBA, Nina; GULEA, Aurelian. Synthesis and biological activity of nickel and copper coordination compounds of 5-nitrofuran-2-carbaldehyde N(4)-allyl-3-thiosemicarbazone. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2014, nr. 6(76), pp. 119-123. ISSN 1814-3237.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Numărul 6(76) / 2014 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X

Synthesis and biological activity of nickel and copper coordination compounds of 5-nitrofuran-2-carbaldehyde N(4)-allyl-3-thiosemicarbazone

Pag. 119-123

Graur Vasilii О.1, Zariciuc Elena2, Tsapkov Victor I.1, Barba Nina1, Gulea Aurelian1
 
1 State University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
 
Disponibil în IBN: 11 septembrie 2015


Rezumat

The paper presents the synthesis of the ligand 5-nitrofuran-2-carbaldehyde N(4)-allyl-3-thiosemicarbazone (HL) and eight coordination compounds of copper(II) and nickel(II) with this ligand. The structure of thiosemicarbazone HL was studied using 1H and 13С NMR spectroscopy. For the synthesized compounds their antimicrobial and antifungal activity was studied on a series of standard strains. For HL and Cu(HL)2(NO3)2 the antitumor activity towards human leukemia HL-60 cells was estimated. It was established that coordination compounds manifest better activity than free ligand.

Lucrarea conţine descrierea sintezei N(4)-alil-3-tiosemicarbazonei 5-nitrofuran-2-carbaldehidei (HL) şi a opt com-puşi coordinativi ai cuprului (II) şi nichelului (II) cu acest ligand. Structura tiosemicarbazonei HL a fost stabilită în baza datelor spectroscopiei RMN 1H şi C13. A fost studiată activitatea antimicrobiană şi antifungică a compuşilor sintetizaţi faţă de un spectru larg de tulpini standard. Cercetarea proprităţilor antiproliferative a arătat că compuşii HL şi Cu(HL)2(NO3)2 inhibă creşterea şi multiplicarea celulelor leucemiei mieloide umane HL-60. S-a stabilit că compuşii coordinativi manifestă o activitate mai bună decât ligandul.

Cuvinte-cheie
complexes, thiosemicarbazone,

5-nitrofuran-2-carbaldehyde, biological activity.