Proprietăţile fizico-chimice la probele de apă recent centrifugate
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
295 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-04-07 23:49
SM ISO690:2012
MAFTULEAC, Alexei; ŢÎMBALIUC, Nina; SPĂTARU, Petru. Proprietăţile fizico-chimice la probele de apă recent centrifugate. In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2014, nr. 1(71), pp. 149-152. ISSN 1814-3237.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Numărul 1(71) / 2014 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X

Proprietăţile fizico-chimice la probele de apă recent centrifugate

Pag. 149-152

Maftuleac Alexei, Ţîmbaliuc Nina, Spătaru Petru
 
Institutul de Chimie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 9 septembrie 2015


Rezumat

Au fost detectate schimbări în unele caracteristici fizico-chimice ale probelor de apă supuse centrifugării. S-a observat că aceste schimbări depind de acceleraţia centrifugală şi pot fi cauzate de gradul de aerare a probelor deschise şi, posibil, de restructurarea clasterilor apei sub acţiunea presiunii centrifugale în probele închise. În articol a fost expusă părerea că, studiind comportamentul lichidelor (soluţiilor) în câmp centrifugal, am putea lărgi cunoştinţele noastre despre aceste obiecte.

The changes in the same physicochemical characteristics of water samples during centrifugation were detected. It was noted that these changes depend on the centrifugal acceleration and can be caused by the degree of aeration in the uncovered samples, and possible, by the restructuring of the water clusters under centrifugal pressure in the covered (closed) samples. In article was also expressed the idea that studying the behavior of liquids (solutions) in the centrifugal field can expand our knowledge of these objects.

Cuvinte-cheie
centrifugare, proprietăţi fizico-chimice, aerare la centrifugare, restructurare ipotetică a clasterilor apei.