Variaţia conţinutului de ulei în seminţele diferitelor soiuri de soia sub influenţa compusului de natură humică (LG)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
326 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-18 19:42
SM ISO690:2012
SAVCA, Elena; BÂRSAN, Ana; FRUNZĂ, Maria; ROMANIUC, Ludmila. Variaţia conţinutului de ulei în seminţele diferitelor soiuri de soia sub influenţa compusului de natură humică (LG). In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2014, nr. 1(71), pp. 82-84. ISSN 1814-3237.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Numărul 1(71) / 2014 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X

Variaţia conţinutului de ulei în seminţele diferitelor soiuri de soia sub influenţa compusului de natură humică (LG)

Pag. 82-84

Savca Elena, Bârsan Ana, Frunză Maria, Romaniuc Ludmila
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 9 septembrie 2015


Rezumat

A fost studiată acţiunea substanţelor humice (LG) asupra conţinutului de ulei în seminţele de soia. S-a constatat că tratarea seminţelor înainte de semănat cu LG în concentraţie de 0,5% sporeşte conţinutul uleiului cu 1,88-15,21% în comparaţie cu martorul, cu excepţia soiului Colina. Concentraţia LG de 1% diminuează conţinutul uleiului în seminţele soiurilor studiate.

We studied the action of humic substances (LG) on the oil content in soybeans. We concluded that the soybean treatment before planting with LG concentration 0.5% increases the oil content with 1.88-15.21% comparing with the witness, with the exception of Colina kind. The LG concentration of 1.0% decreases the oil content at all studied kinds.

Cuvinte-cheie
compuşi humici, uleiuri,

soia, apă, productivitate.