Acţiunea adaosurilor alimentare asupra macroorganismului şi componenţei florei microbiene intestinale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
308 5
Ultima descărcare din IBN:
2019-06-05 13:59
SM ISO690:2012
STRUTINSCHI, Tudor; TIMOŞCO, Maria. Acţiunea adaosurilor alimentare asupra macroorganismului şi componenţei florei microbiene intestinale. In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2014, nr. 1(71), pp. 52-56. ISSN 1814-3237.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Numărul 1(71) / 2014 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X

Acţiunea adaosurilor alimentare asupra macroorganismului şi componenţei florei microbiene intestinale

Pag. 52-56

Strutinschi Tudor, Timoşco Maria
 
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
 
Disponibil în IBN: 9 septembrie 2015


Rezumat

În experimente asupra animalelor de laborator au fost testate trei adaosuri alimentare biologic active: Presan, Stim şi Medulac-WM, dintre care „Stim” a fost elaborat de către cercetătorii IFS al AŞM. S-a constatat că adaosul alimentar „Stim” posedă efect sanobiotic mai pronunţat, manifestat prin acţiunea pozitivă asupra dinamicii creşterii animalelor şi microflorei lor intestinale atât în perioada experimentării, cât şi în primele 10 zile după excluderea din raţie. Adaosul alimentar biologic activ „Stim” poate fi recomandat pentru sporirea potenţialului sanogen al raţiilor, contribuind la fortificarea sănătăţii şi la menţinerea optimă a bacteriocenozei intestinale.

In experiments on laboratory animals were tested three biologically active food additives: Presan, Stim and Medulac-WM, of which “Stim” was developed by members of the IFS of ASM. It was found that the food additive “Stim” had the most pronounced sanobiotic effect, which was positive impact on the growth of animals and their intestinal microlora in the period of the experiment, and in the first 10 days after the exclusion from a ration. Bioactive food supplement „Stim„ is recommended to improve the capacity sanogenic potential of rations, as assisting strengthening of health and optimal maintenance of intestinal bacteriocenosis.

Cuvinte-cheie
acţiune,

adaosuri alimentare, floră microbiană intestinală.