Влияние отпуска на распад остаточного аустенита в сталях после закалки
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
172 3
Ultima descărcare din IBN:
2017-03-02 15:41
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
669.017 (17)
Metalurgie (72)
SM ISO690:2012
НЕДЫБАЛЮК, А.; АТАМАНЮК, В.; МОЗГОВОЙ, А.; BILIUK, A.. Влияние отпуска на распад остаточного аустенита в сталях после закалки. In: Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente. 2013, nr. 1, pp. 10-13. ISSN 1857-0437.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Numărul 1 / 2013 / ISSN 1857-0437

Влияние отпуска на распад остаточного аустенита в сталях после закалки

CZU: 669.017
Pag. 10-13

Недыбалюк А., Атаманюк В., Мозговой А., Biliuk A.
 
Винницкий Государственный Педагогический Университет имени "Михаила Коцюбинского"
 
Disponibil în IBN: 3 septembrie 2015


Rezumat

În acest articol se analizează influenţa revenirii asupra descompunerii austenitei remanente în oţeluri de construcţie călite. S-a stabilit că în oţeluri investigate apar două intervale de tempetaturi cu descompunerea austenitei reziduale, cinetica cărora este afectată semnificativ de elementele de aliere.

This paper analyzes the impact of releasing on the decay of remanent austenite in tempered construction steels. It is shown that in the investigated steels there are two temperature decay intervals of residual austenite, the kinetics of which is significantly affected by alloying elements.

Cuvinte-cheie
revenire, călire, oţel de construcţie, austenită remanentă.