Models of implementation of the executive power
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
233 1
Ultima descărcare din IBN:
2016-01-28 14:21
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
342.1/.6(100)(091) (1)
Stat. Popor. Națiune. Putere de stat (53)
Stat. Structura statului (165)
Autoritate supremă. Suveranitate. Forme de stat. Forme de guvernământ (306)
Constituții. Adunări legislative (590)
Puterea statului. Sistemul și funcția organelor de guvernământ (1087)
Puterea executivă a statului. Organele centrale ale conducerii de stat (1591)
SM ISO690:2012
ARTEMCHUK, Dmytro. Models of implementation of the executive power. In: Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/3(284), pp. 3-5. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 8/3(284) / 2015 / ISSN 1810-309X

Models of implementation of the executive power

CZU: 342.1/.6(100)(091)
Pag. 3-5

Artemchuk Dmytro
 
Odessa National I.I Mechnikov University
 
Disponibil în IBN: 2 septembrie 2015


Rezumat

Article is devoted to the problem of determining the basic implementation models executive. The main attention is focused on the individual and collegial forms of realization of the executive power. Collegiate form studied in the framework countersigned and cabinet models.

Статья посвящена актуальной проблеме определения основных моделей реализации исполнительной власти. При этом основное внимание сосредоточено на единоличной и коллегиальной формах реализации исполнительной власти. Коллегиаль-ная форма исследуется в рамках контрассигнующей и кабинетной моделей.

Cuvinte-cheie
executive branch, the president, ministers, cabinet,

political regime, democracy