Redefinirea postmodernă a rolului şi menirii universităţii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
263 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.1.014.3 (3)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1054)
SM ISO690:2012
VLĂDESCU, Ionuţ. Redefinirea postmodernă a rolului şi menirii universităţii. In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2014, nr. 5(75), pp. 107-110. ISSN 1857-2103.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 5(75) / 2014 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Redefinirea postmodernă a rolului şi menirii universităţii

CZU: 378.1.014.3
Pag. 107-110

Vlădescu Ionuţ
 
Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi
 
Disponibil în IBN: 27 august 2015


Rezumat

Procesul de reformare a învăţământului superior a fost însoţit de o reformulare corespunzătoare a principiilor structurante ale universităţii. Declaraţia de la Bologna (1988) – descrisă drept Magna Carta a Universităţii Europene – consemnează, încă, principiile potrivit cărora va fi funcţionat universitatea modernă (humboldtiană) începând cu fondarea Universităţii din Berlin (1810): principiul întâi este cel al autonomiei universitare ca instituţie, în care cercetarea şi învăţarea să fie independente moral şi intelectual de orice autoritate politică şi putere economică; cel de-al doilea stipulează că învăţământul şi cercetarea trebuie să fie inseparabile; în fine, se precizează că libertatea în cercetare şi învăţământ este principiul fundamental al vieţii universitare. Să menţionăm că, în momentul semnării Declaraţiei de la Bologna, pretutindeni în lume reforma universităţii viza tocmai implicarea tot mai accentuată a factorilor politic şi economic în funcţionarea universităţilor. Declaraţia de la Lisabona a Asociaţiei Universităţilor Europene (2007) pare a fi o actualizare a celei de la Bologna, dar, deşi afirmă încă nevoia pentru autonomia universitară, termenii săi tind să atenueze declaraţiile din 1988 şi ţin cont de priorităţile manageriale şi economice ale guvernelor [1, p.8].

Nowadays globalized and crisis threatened society has put the knowledge at the heart of the efforts for achieving sustainable and smart growth. That is why, in supporting this strategy, a crucial role was assigned to education and, in particular, to higher education. In view to achieve such crucial role, University faced demands for urgent and deep modernization. So, the University had to rethink its purposes, that is, definitions of what University is, can be and should be, criteria for quality and success, the kinds of research, education and services to be produced, and for whom (Masten, Olsen). At stake was the higher education's capacity to compete in the global knowledge society, to adapt and adjust to a series of profound changes: globalization of education and research, increased demand for higher education, increasing need to develop a close cooperation between universities and industry; reorganization of knowledge (need to adapt to the interdisciplinary character of the fields opened by society's major problems such as sustainable development).

Cuvinte-cheie
învăţământ superior, reforma,

paradigmă universitară, competitivitate tehnologică, permanentizare.