The role of effective use of ICT for education, with regard to the teaching learning process
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
468 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.013.2:004 (3)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (2316)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (2266)
SM ISO690:2012
BARANETZ, Efrat. The role of effective use of ICT for education, with regard to the teaching learning process. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2014, nr. 5(75), pp. 92-94. ISSN 1857-2103.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 5(75) / 2014 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

The role of effective use of ICT for education, with regard to the teaching learning process

CZU: 37.013.2:004
Pag. 92-94

Baranetz Efrat
 
State University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 27 august 2015


Rezumat

This paper begins with a description of the penetration of ICT into the education field. It examines the social aspects of learning environments using ICT, with emphasize on the contribution of ICT to quality in teaching and learning. The improvement in quality teaching and learning followed by ICT integration, is then presented with reference to cognition, pedagogies, convergence, alignment, data, and culture. Finally, useful indicators, and different models to evaluate the effectiveness of ICT in teaching are presented. With view to the future, new technological trends with significant to the education field are being discussed.

În lucrare este descris procesul de penetrare a TIC în domeniul educaţiei. Sunt analizate aspectele sociale ale mediilor de învăţare cu ajutorul TIC, cu accent pe contribuţia TIC la calitatea procesului de predare-învăţare-evaluare. Este prezentată contribuţia TIC la procesul de cunoaştere, avantajele pedagogilor, convergenţa, alinierea, evidenţa datelor şi cultura informaţională. În cele din urmă, sunt analizaţi indicatorii de utilitate şi diferite modele de evaluare a eficacităţii TIC în procesul de predare. Sunt puse în dezbatere tendinţele tehnologice de perspectivă, semnificative pentru domeniul educaţiei.

Cuvinte-cheie
ICT penetration, ICT learning environments, quality learning, effective ICT integration, evaluation of ICT integration.,

quality teaching