Reflecţii asupra semnificaţiilor securităţii ca fenomen social
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
190 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-06-22 20:09
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
34:364 (2)
Drept. Jurisprudență (7985)
Probleme sociale care reclamă ajutor și asistență. Tipuri de ajutoare sociale (151)
SM ISO690:2012
ENICOV, Vadim. Reflecţii asupra semnificaţiilor securităţii ca fenomen social. In: Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8(284), pp. 44-49. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 8(284) / 2015 / ISSN 1810-309X

Reflecţii asupra semnificaţiilor securităţii ca fenomen social

CZU: 34:364
Pag. 44-49

Enicov Vadim12
 
1 Institutul de Politici Publice,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 26 august 2015


Rezumat

Целью данной статьи является раскрытие социальной сущности безопасности и выявление ипостасий в котором оно проявляется как потребность, интерес, ощущение, цель и результат специализированной деятельности, ценность, социальная функция, отношение, процесс, система, отрасль науки, вид искусства.

The purpose of this article is to reveal the social essence of security and identification hypostasis in which it manifests itself: as need, interest, a sense, purpose and result of specialized activities, value, social function, relation, process, system, a branch of science, an art form.

Cuvinte-cheie
безопасность,

социальная функция, социальное явление