Responsabilitatea redusă în pruncucidere: implicaţii juridico-penale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
574 15
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-24 01:36
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.62 (71)
Infracțiuni împotriva persoanei (152)
SM ISO690:2012
BOTNARU, Stela. Responsabilitatea redusă în pruncucidere: implicaţii juridico-penale. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale). 2014, nr. 3(73), pp. 138-141. ISSN 1814-3199.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Numărul 3(73) / 2014 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017

Responsabilitatea redusă în pruncucidere: implicaţii juridico-penale

CZU: 343.62
Pag. 138-141

Botnaru Stela
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 26 august 2015


Rezumat

Scopul principal al acestui studiu rezidă în analiza juridico-penală a responsabilităţii reduse în infracţiunea de pruncucidere în conformitate cu prevederile Codului penal al Republicii Moldova. Pe parcursul prezentei cercetări ştiinţifice au fost soluţionate mai multe probleme de conotaţie juridico-penală, în special identificarea şi examinarea deficienţelor legislative în domeniul aplicării normei privind responsabilitatea redusă în cazurile de pruncucidere; explicarea semnelor caracteristice ale tulburărilor fizice sau psihice cauzate de actul naşterii; estimarea unor aspecte juridico-penale în concluziile expertizei medico-legale psihiatrice în materia pruncuciderii, precum şi argumentarea necesităţii îmbunătăţirii cadrului incriminator al pruncuciderii.

The main purpose of the present study constitutes the analysis of diminished responsibility in the infanticide cases in accordance with the Criminal Code of the Republic of Moldova. During this scientific research several problems have been solved, especially, identification and examination of the legislative deficiencies regarding diminished responsibility in the infanticide cases; explanation of the characteristic features of the mental and physical disorders caused by the act of child-birth; estimation of the diminished responsibility in the forensic conclusions and their legal effects; providing evidence for necessity of legal reform in the domain of diminished responsibility. As a result of performed study a new approach of diminished responsibility in specific crimes was created.

Cuvinte-cheie
responsabilitate redusă, iresponsabilitate, pruncucidere,

discernământ, discernământ diminuat, omor intenţionat, tulburare psihică cauzată de naştere, tulburare fizică cauzată de naştere, tulburare postpartum, provocarea tulburării mentale.