Evaluarea proprietăţilor de suprafaţă ale bentonitului lărguţa (Republica Moldova) intercalat cu oligomeri de aluminiu
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
365 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-11 22:17
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
547:553.611 (1)
Chimie organică (164)
Geologie economică. Mineralogie (13)
SM ISO690:2012
RUSU, Vasile; MAFTULEAC, Alexei; PETUHOV, Oleg; KULCIŢKI, Veaceslav; GRINCO, Marina; POSTOLACHI, Larisa; RUSU, Maria. Evaluarea proprietăţilor de suprafaţă ale bentonitului lărguţa (Republica Moldova) intercalat cu oligomeri de aluminiu. In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2015, nr. 1(81), pp. 178-185. ISSN 1814-3237.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Numărul 1(81) / 2015 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X

Evaluarea proprietăţilor de suprafaţă ale bentonitului lărguţa (Republica Moldova) intercalat cu oligomeri de aluminiu

CZU: 547:553.611
Pag. 178-185

Rusu Vasile, Maftuleac Alexei, Petuhov Oleg, Kulciţki Veaceslav, Grinco Marina, Postolachi Larisa, Rusu Maria
 
Institutul de Chimie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 22 august 2015


Rezumat

Tratarea în prealabil a bentonitului Lărguţa cu soluţie diluată de acid (pH 2), în continuare fiind intercalat cu specii oligomerice de aluminiu, duce la modificarea proprietăţilor de suprafaţă ale adsorbanţilor intercalaţi – a acidităţii lor, a caracteristicilor sorbţional-structurale şi a stabilităţii termice. Cinetica conversiei acidului oleic la esterificarea cu alcool etilic este influenţată de caracterul acid al catalizatorilor utilizaţi. Modelările efectuate relevă că adsorbanţii intercalaţi, obţinuţi pe baza bentonitului Lărguţa, au perspective reale de a fi utilizaţi pentru obţinerea biocombustibilului din uleiuri vegetale.

Larguta bentonite prior treatment with dilute acid (pH 2) further being pillared with aluminum oligomeric species, result in modification of the surface properties of the adsorbents - acidity, sorption-structural characteristics and thermal stability. The kinetics of the conversion of oleic acid to esterification with ethylic alcohol is influenced by the nature of the acid catalysts used. Pillared adsorbents obtained on the basis of bentonite Larguta (RM) possess real prospects for obtaining bio-fuel from vegetable oils.

Cuvinte-cheie
bentonit Lărguţa, adsorbanţi intercalaţi, proprietăţi de suprafaţă.