The impact of the BioR reme dy on the marker indices of endotoxicosis and histidine-dipept ides in blood serum in quails
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
402 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-07 10:32
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
573.6:615.322:636.5.086 (2)
Biologie generală şi teoretică (29)
Medicamentele potrivit originii lor (204)
Păsări domestice (110)
SM ISO690:2012
MACARI, Ana. The impact of the BioR reme dy on the marker indices of endotoxicosis and histidine-dipept ides in blood serum in quails. In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2015, nr. 1(81), pp. 104-108. ISSN 1814-3237.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Numărul 1(81) / 2015 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X

The impact of the BioR reme dy on the marker indices of endotoxicosis and histidine-dipept ides in blood serum in quails

CZU: 573.6:615.322:636.5.086
Pag. 104-108

Macari Ana
 
State Agrarian University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 22 august 2015


Rezumat

Our goal was the study of the marker indices of endotoxicosis and histidine - dipeptides dynamics in the blood serum of quails treated with the BioR remedy. The study involved five groups of quails, in the process of reconditioning, (one control group and 4 experimental groups), 40 birds each group. BioR was administered twice: in different doses (0,5-1,5 ml/head of 0,05% BioR sol.), while the control group received saline. The BioR remedy is well tolerated by adult quails, reduces the necrotic substances level, the average molecular weight substances levels, and induces a truthful histidine - dipeptides level increase, which explains the reduction of the catabolic processes and anabolism enhancement in quails.

Ne-am propus ca scop să urmărim manifestările indicilor markeri ai endotoxicozei şi ai dipeptidelor histidinice în serul sanguin la prepeliţele tratate cu remediul BioR. Studiul a inclus 5 loturi de prepeliţe, puse la recondiţionare (1 lot martor şi 4 loturi experimentale), a câte 40 păsări. BioR-ul a fost administrat de 2 ori: în doze diferite (0,5-1,5 ml/cap sol. 0,05% BioR), în timp ce la lotul martor s-a administrat ser fiziologic. Remediul BioR este bine tolerat de prepeliţele adulte, reduce nivelul substanţelor necrotice, al substanţelor cu masă moleculară medie şi induce o creştere veridică a dipeptidelor histidinice, fapt ce demonstrează reducerea proceselor catabolice şi intensificarea anabolismului în organismul prepeliţelor.

Cuvinte-cheie
BioR remedy, quails,

Spirulina platensis,

necrotic substances, histidine-dipeptides, average weight substances.