Rolul climatului familial în educaţia personalităţii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
935 27
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-26 19:09
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.356.2+37.018.1 (13)
Structură socială. Societatea ca sistem social (492)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (1462)
SM ISO690:2012
CALANCEA, Veaceslav. Rolul climatului familial în educaţia personalităţii. In: Psihologie, revista ştiinţifico-practică . 2014, nr. 1-2, pp. 57-66. ISSN 1857-2502.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 1-2 / 2014 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Rolul climatului familial în educaţia personalităţii

CZU: 316.356.2+37.018.1
Pag. 57-66

Calancea Veaceslav
 
IMSP Spitalul Clinic Republican
 
Disponibil în IBN: 18 august 2015


Rezumat

Astăzi, familia are nevoie de răspunsuri specifi ce şi adecvate la provocările de adaptabilitate, coeziune, creativitate, competenţă, efi cienţă în organizarea vieţii de familie şi în educaţia copiilor. Comportamentul parental promovat în familie, stilurile educaţionale folosite de membrii ei, au o infl uenţă directă asupra personalităţii copilului de dezvoltare, în special, cu privire la formarea imaginii de sine, stima de sine, momente importante pentru adaptarea socială a copiilor, în special, adaptarea şcolară.

Today the family is required specific and appropriate responses at time challenges of adaptability, cohesion, creativity, competence, efficiency in the organization of family life and children education. Parental behavior promoted in family, educational styles used by them, have direct influence on the development child’s personality, especially on the formation of self-image, self-esteem, important moments for social adaptation of children, in particular - to adapt to school.

Cuvinte-cheie
adaptare, anxietate, educaţie, familie, motivaţie, personalitate, aspiraţie, autoapreciere, comuinicare, copil, frică, frustrare, societate.