Efectul fenomenului de anxietate socială asupra reuşitei şcolare la adolescenţi
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1897 128
Ultima descărcare din IBN:
2024-06-16 23:32
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.9:37.015.3 (8)
Psihologie (3522)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (4090)
SM ISO690:2012
OTOMEGA, Iulia-Mihaela. Efectul fenomenului de anxietate socială asupra reuşitei şcolare la adolescenţi. In: Psihologie, revista ştiinţifico-practică , 2015, nr. 1-2, pp. 11-18. ISSN 1857-2502.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 1-2 / 2015 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Efectul fenomenului de anxietate socială asupra reuşitei şcolare la adolescenţi
CZU: 159.9:37.015.3

Pag. 11-18

Otomega Iulia-Mihaela12
 
1 Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi ,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 14 august 2015


Rezumat

Actualmente, fenomenul anxietăţii sociale este des întâlnit la adolescenţi şi totuşi, este un fenomen destul de precar studiat în literatura de specialitate autohtonă. Acest fenomen, în mediul şcolar, are un impact negativ de a diminua interesul pentru activităţile şcolare, reieşit din mediile obţinute la examenul de bacalaureat. În acest studiu ne-am propus să studiem, atât la nivel teoretic, cât şi practic impactul anxietăţii sociale asupra reuşitei şcolare la elevi. Am examinat frecvenţa prin care anxietatea socială este unul din factorii primordiali ai eşecului şcolar, şi am evidenţiat impactul negativ al anxietăţii sociale asupra adolescenţilor.

Currently, social anxiety phenomenon is progressively more common in young teens, and yet is a phenomenon quite precarious local studied literature. Thus, increasingly observing this phenomenon in schools, correlated with youth tend to diminish interest in school activities, resulted from the grades obtained at the baccalaureate exam in the past years, we proposed in this paper to study at both the theoretical and practical social anxiety influence on the school success of pupils in secondary education. Thus, in this research we want to study the frequency by which social anxiety is one of the primary factors of school failure on the one hand, and to highlight the spread of the phenomenon of social anxiety on the population of school adolescents.

Cuvinte-cheie
anxietate socială, reuşită şcolară, adolescenți.

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Otomega, I.</dc:creator>
<dc:date>2015-03-02</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'>Actualmente, fenomenul anxietăţii sociale este des întâlnit la adolescenţi şi totuşi, este un fenomen destul de precar studiat în literatura de specialitate autohtonă. Acest fenomen, în mediul şcolar, are un impact negativ de a diminua interesul pentru
activităţile şcolare, reieşit din mediile obţinute la examenul de bacalaureat. În acest studiu ne-am propus să studiem, atât la nivel teoretic, cât şi practic impactul anxietăţii sociale asupra reuşitei şcolare la elevi. Am examinat frecvenţa prin care anxietatea
socială este unul din factorii primordiali ai eşecului şcolar, şi am evidenţiat impactul negativ al anxietăţii sociale asupra adolescenţilor.</dc:description>
<dc:description xml:lang='en'>Currently, social anxiety phenomenon is progressively more common in young teens, and yet is a phenomenon quite precarious local studied literature. Thus, increasingly observing this phenomenon in schools, correlated with youth tend to diminish interest in school activities, resulted from the grades obtained at the baccalaureate
exam in the past years, we proposed in this paper to study at both the theoretical and practical social anxiety influence on the school success of pupils in secondary education. Thus, in this research we want to study the frequency by which social anxiety is one of the primary factors of school failure on the one hand, and to highlight the spread of the phenomenon of social anxiety on the population of school adolescents.</dc:description>
<dc:source>Psihologie, revista ştiinţifico-practică   (1-2) 11-18</dc:source>
<dc:subject>anxietate socială</dc:subject>
<dc:subject>reuşită şcolară</dc:subject>
<dc:subject>adolescenți.</dc:subject>
<dc:title>Efectul fenomenului de anxietate socială asupra reuşitei şcolare la adolescenţi</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>