Adaptarea socială la adolescenţi − un construct multidimensional complex
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
431 14
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-13 21:55
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.61-053.6 (8)
Psihologie socială (390)
SM ISO690:2012
MURARIU, Dănuţ. Adaptarea socială la adolescenţi − un construct multidimensional complex. In: Psihologie, revista ştiinţifico-practică . 2015, nr. 1-2, pp. 39-44. ISSN 1857-2502.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 1-2 / 2015 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Adaptarea socială la adolescenţi − un construct multidimensional complex

CZU: 316.61-053.6
Pag. 39-44

Murariu Dănuţ12
 
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi
 
Disponibil în IBN: 14 august 2015


Rezumat

Adaptarea socială la adolescenţi este un fenomen studiat mai mult tangenţial. Complexitatea acestui fenomen, dar şi lipsa unui consens general în lumea ştiinţifică referitor la adaptarea socială la adolescenţi, ne-a determinat să ne aducem contribuţia în clarificarea acestui fenomen psiho-social, în baza unor analize conceptuale din literatura de specialitate.

Because social adaptation in adolescents is a phenomenon studied more tangential and the complexity of this phenomenon, but also a lack of consensus in the scientific world on the social adaptation in adolescents, we intend to make our contribution in clarifying this psychological phenomenon social, based on conceptual analysis of the literature.

Cuvinte-cheie
adaptare socială, adolescenţi,

proces complex, construct multidimensional.