Dimensiuni ale politicii familiale din republica Moldova în contextul politicilor familiale europene
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
302 7
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-19 10:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.356.2+364.2-058.8(478+4) (1)
Structură socială. Societatea ca sistem social (501)
Probleme sociale care reclamă ajutor și asistență. Tipuri de ajutoare sociale (189)
SM ISO690:2012
CHISTRUGA-SINCHEVICI, Inga. Dimensiuni ale politicii familiale din republica Moldova în contextul politicilor familiale europene . In: Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2015, nr. 1(167), pp. 124-135. ISSN 1957-2294.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Numărul 1(167) / 2015 / ISSN 1957-2294

Dimensiuni ale politicii familiale din republica Moldova în contextul politicilor familiale europene

CZU: 316.356.2+364.2-058.8(478+4)
Pag. 124-135

Chistruga-Sinchevici Inga
 
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 24 iulie 2015


Rezumat

The article explores the economic and noneconomic family policy of Republic of Moldova. From the assumption that the impact of family policy depends on how it harmonizes with other sectorial policies: demographic policy, health policy, employment policy, labor migration policy, fiscal policy, are analyzed some specific aspects data policies with implications for the family. Priority in Moldova are promoting of measures aimed to improve the living conditions of the family but because of the low amount of benefits offered these not always reach the goal of reducing poverty.

Cuvinte-cheie
family, family policy, Fiscal policy,

legislation,

financial policies, demographic, policy.