Resursele ştiinţifice umane – factorul-cheie pentru scientificarea ţării
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
706 7
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-22 16:09
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.89:378.24(478) (1)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (879)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1662)
SM ISO690:2012
HOLBAN, Ion; PETROV (COTUN), Cristina. Resursele ştiinţifice umane – factorul-cheie pentru scientificarea ţării . In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2015, nr. 2(37), pp. 47-57. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 2(37) / 2015 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Resursele ştiinţifice umane – factorul-cheie pentru scientificarea ţării

CZU: 001.89:378.24(478)
Pag. 47-57

Holban Ion123, Petrov (Cotun) Cristina3
 
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM,
3 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
 
Disponibil în IBN: 17 iulie 2015


Rezumat

Prin exemplul SUA, UE şi al altor ţări avansate se aduc argumente în privinţa necesităţii de dezvoltare a Republicii Moldova pe baze ştiinţifice. Starea reală de lucruri a celor doi piloni de dezvoltare durabilă: sfera ştiinţei şi inovării şi cea a pregătirii cadrelor ştiinţifice de calificare înaltă este omologată cu cea a ţărilor înalt dezvoltate. Sunt aduse date privind pregătirea cadrelor ştiinţifice în Republica Moldova în toate domeniile pe durata anilor 1993 − 2014, se evidenţiază partea puternică şi partea slabă a realităţii, sunt propuse soluţii pentru ameliorarea situaţiei în domeniu.

By example learned from the US, the EU and other advanced countries, arguments were brought forward concerning the need for a further development of the Republic of Moldova on a scientific basis. The actual condition of the two basic pillars of a sustainable development, which are the field of science and innovation and the field of education of a high-skilled scientific personnel has been compared with that of highly developed countries. Data have been presented regarding the scientific personnel education in the period between 1993 and 2014. The strong and the weak side of this state of things have been highlighted. Solutions to improve the situation in this area have been proposed.

Cuvinte-cheie
resurse ştiinţifice umane, scientificarea societăţii, domenii ştiinţifice, dezvoltarea ştiinţei.,

studii doctorale, deţinători de grade ştiinţifice

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Holban, I.M.</dc:creator>
<dc:creator>Petrov (Cotun), C.T.</dc:creator>
<dc:date>2015-06-17</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'>Prin exemplul SUA, UE şi al altor ţări avansate se aduc argumente în privinţa necesităţii de dezvoltare
a Republicii Moldova pe baze ştiinţifice. Starea reală de lucruri a celor doi piloni de dezvoltare durabilă: sfera ştiinţei
şi inovării şi cea a pregătirii cadrelor ştiinţifice de calificare înaltă este omologată cu cea a ţărilor înalt dezvoltate. Sunt
aduse date privind pregătirea cadrelor ştiinţifice în Republica Moldova în toate domeniile pe durata anilor 1993 − 2014,
se evidenţiază partea puternică şi partea slabă a realităţii, sunt propuse soluţii pentru ameliorarea situaţiei în domeniu.</dc:description>
<dc:description xml:lang='en'>By example learned from the US, the EU and other advanced countries, arguments were brought forward
concerning the need for a further development of the Republic of Moldova on a scientific basis. The actual condition of
the two basic pillars of a sustainable development, which are the field of science and innovation and the field of education
of a high-skilled scientific personnel has been compared with that of highly developed countries. Data have been
presented regarding the scientific personnel education in the period between 1993 and 2014. The strong and the weak
side of this state of things have been highlighted. Solutions to improve the situation in this area have been proposed.</dc:description>
<dc:source>Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă  „Akademos” 37 (2) 47-57</dc:source>
<dc:subject>resurse ştiinţifice umane</dc:subject>
<dc:subject>scientificarea societăţii</dc:subject>
<dc:subject>studii doctorale</dc:subject>
<dc:subject>deţinători de grade ştiinţifice</dc:subject>
<dc:subject>domenii ştiinţifice</dc:subject>
<dc:subject>dezvoltarea ştiinţei.</dc:subject>
<dc:title>Resursele ştiinţifice umane – factorul-cheie pentru scientificarea ţării </dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>