Aspecte tehnico-economice privind gestionarea terminalelor de containere
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
750 9
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-17 00:59
SM ISO690:2012
DINU, Laurentiu. Aspecte tehnico-economice privind gestionarea terminalelor de containere. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice), 2014, nr. 2(72), pp. 203-207. ISSN 1857-2073.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Numărul 2(72) / 2014 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033

Aspecte tehnico-economice privind gestionarea terminalelor de containere

Pag. 203-207

Dinu Laurentiu
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 10 iulie 2015


Rezumat

Dezvoltarea transportului multimodal ese favorizată şi de situarea României la trei coridoare strategice ale Uniunii Europene. Pentru ca transportul de containere să fie eficient, se impune realizarea unei infrastructuri portuare adecvate. Portul Constanţa are o poziţie strategică, fiind situat la Coridorul European IV, dar el are nevoie de o dezvoltare pe mai multe direcţii pentru a ajunge la nivelul exigenţelor mondiale. Potrivit datelor statistice, traficul de containere are o evoluţie ascendentă. Pentru a obţine o valoare adăugată cât mai mare, se impune un management public portuar eficient. Din această perspectivă, administraţia porturilor maritime este chemată să coordoneze multitudinea de operatori portuari privaţi din portul Constanţa.

Technical and economic aspects of the container terminals management. Development of multimodal transport is favored by the situation in Romania to three EU strategic corridors. For the transport of containers to be effective, it is necessary to make a suitable port infrastructure. Constanta Port is strategically located at the European Corridor IV but he needs development in several directions to reach the global requirements. What is gratifying is that the statistics and data that container traffic has an upward trend. To obtain a high added value as it requires effective public management port. From this perspective Maritime Ports Administration Port is required to coordinate the multitude of private port operators in the port of Constanta.

Cuvinte-cheie
multimodalitate, trafic,

transport multimodal, containere, terminale de containere, prag de rentabilitate.,

management