Carcinomul mamar ductal invaziv fără tip histologic special: posedă oare o structură celulară omogenă?
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
2177 128
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-30 14:21
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
618.19-006.6 (21)
Științe medicale. Medicină (4630)
SM ISO690:2012
FULGA, Veaceslav; MAZURU, Vitalie; DAVID, Valeriu; RUDICO, Lucian; ŞAPTEFRAŢI, Lilian. Carcinomul mamar ductal invaziv fără tip histologic special: posedă oare o structură celulară omogenă? In: Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2015, nr. 1, pp. 27-36. ISSN 2345-1467.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Numărul 1 / 2015 / ISSN 2345-1467

Carcinomul mamar ductal invaziv fără tip histologic special: posedă oare o structură celulară omogenă?

CZU: 618.19-006.6
Pag. 27-36

Fulga Veaceslav, Mazuru Vitalie, David Valeriu, Rudico Lucian, Şaptefraţi Lilian
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 7 iulie 2015


Rezumat

Introducere. În pofida faptului că în literatura de specialitate formele histologice de carcinom mamar sunt foarte bine descrise, mortalitatea feminină cauzată de această maladie este în continuă ascensiune. Scop: evaluarea caracterului populațiilor celulare în carcinomul mamar ductal invaziv fără tip histologic special (NST) prin interpretarea expresiei markerilor surogate imunohistochimici, propuşi pentru identificarea subtipurilor moleculare pe material morfologic colectat în Republica Moldova. Material și metode. Materialul morfologic reprezintă tumori primare a 84 de paciente diagnosticate cu carcinom mamar ductal invaziv. Prin metoda imunohistochimică a fost studiată expresia receptorilor pentru estrogen (ER), progesteron (PR), factorul de creștere uman epidermal (HER2), citokeratinei bazală CK5 și proteinei nucleare Ki67. Rezultate. În tipul NST de carcinom mamar, majoritatea cazurilor cercetate au prezentat fenotip molecular luminal (85%), în special, Luminal B (45 [54%] de cazuri). Analiza statistică a scos în evidență corelații semnificative între markerii surogate și subtipurile moleculare. Majoritatea tumorilor au avut un grad histologic de diferențiere G2 (45 [54%] de cazuri) și G3 (34 [40%] de cazuri) și au corelat statistic cu Ki67. Concluzii. Formele NST de carcinom mamar ductal invaziv sunt caracterizate printr-o eterogenitate celulară marcată și multiple particularităţi moleculare. În materialul morfologic analizat, grupul majoritar l-au constituit formele moleculare luminale, cu rată înaltă de proliferare.

Cuvinte-cheie
carcinom mamar tip NST, markeri surogate, ER, HER2, Ki67, CK5,

PR

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-37556</doi_batch_id>
<timestamp>1585681064</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova</full_title>
<issn media_type='print'>23451467</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2015</year>
</publication_date>
<issue>1</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Carcinomul mamar ductal invaziv fără tip histologic special: posedă oare o structură celulară omogenă?</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Veaceslav</given_name>
<surname>Fulga</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Vitalie</given_name>
<surname>Mazuru</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Valeriu</given_name>
<surname>David</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Lucian</given_name>
<surname>Rudico</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Lilian</given_name>
<surname>Şaptefraţi</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2015</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>27</first_page>
<last_page>36</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>