Consolidarea capacităţilor în domeniul sănătăţii publice în lituania: rolul facultăţii de sănătate publică
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
220 1
Ultima descărcare din IBN:
2017-03-29 12:46
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
614.2(474.5) (1)
Organizarea publică şi profesională a sănătăţii (502)
SM ISO690:2012
KALEDIENE, Ramune. Consolidarea capacităţilor în domeniul sănătăţii publice în lituania: rolul facultăţii de sănătate publică. In: Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2015, nr. 2, pp. 47-54. ISSN 2345-1467.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Numărul 2 / 2015 / ISSN 2345-1467

Consolidarea capacităţilor în domeniul sănătăţii publice în lituania: rolul facultăţii de sănătate publică

CZU: 614.2(474.5)
Pag. 47-54

Kalediene Ramune
 
Universitatea Lituaniană de Știinţe în Sănătatei
 
Disponibil în IBN: 6 iulie 2015


Rezumat

Începând cu anul 1990, sistemul de sănătate din Lituania a cunoscut ample reforme care vizează crearea unui sistem modern și viabil din punct de vedere financiar, care să poată oferi servicii de înaltă probitate și să îmbunătățească calitatea sănătății populației. În prezentul articol, ne propunem să punem în discuție consolidarea capacităților în domeniul sănătății publice prin prisma Facultății de Sănătate Publică (FSP) din cadrul Universității Lituaniene pentru Științe ale Sănătății, în contextul reformării sistemului de sănătate din Lituania. Formarea specialiștilor și cercetările efectuate în domeniul sănătății publice au evoluat foarte mult pe parcursul ultimelor două decenii la Universitatea Lituaniană pentru Științe ale Sănătății, răspunzând provocărilor și necesităților în procesul reformelor în domeniul sănătății. FSP, fondată în anul 1994, a devenit cel mai mare centru de formare în domeniul sănătății publice din Lituania. Din momentul fondării FSP, și-au încheiat studiile cu succes 606 de absolvenți ai programului de studii de licență în domeniul Sănătății Publice, 348 de absolvenți ai programului de master în domeniul Sănătății Publice și 665 de absolvenți ai programului de master în domeniul Managementului Sănătății Publice, majoritatea acestora încadrându-se în sistemul de sănătate. Cercetările în domeniul sănătății publice efectuate la FSP își lărgesc sfera de activitate, fapt ce permite formarea și implementarea abordărilor moderne în domeniul sănătății publice și managementului sănătății. Se așteaptă, că atât absolvenții programelor de formare în domeniul sănătății publice, cât și cei ai altor programe conexe din cadrul FPS (spre exemplu, Asistență Socială în Medicină, Psihologie Medicală și Informatică Medicală) să activeze în echipe, care să contribuie la reducerea problemelor din domeniul sănătății și să dezvolte cu succes politici în domeniul sănătății în Lituania.

Cuvinte-cheie
instruirea în domeniul sănătății publice, consolidarea capacităților,

Lituania