Experienţa dezvoltării capacităţilor în domeniul managementului sănătăţii publice în Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
367 9
Ultima descărcare din IBN:
2019-08-31 14:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
614.2(478) (69)
Organizarea publică şi profesională a sănătăţii (502)
SM ISO690:2012
LOZAN, Oleg. Experienţa dezvoltării capacităţilor în domeniul managementului sănătăţii publice în Republica Moldova. In: Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2015, nr. 2, pp. 9-16. ISSN 2345-1467.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Numărul 2 / 2015 / ISSN 2345-1467

Experienţa dezvoltării capacităţilor în domeniul managementului sănătăţii publice în Republica Moldova

CZU: 614.2(478)
Pag. 9-16

Lozan Oleg
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 6 iulie 2015


Rezumat

Începând cu anul 2001, Ministerul Sănătăţii, factorii de decizie locali şi internaţionali, au iniţiat realizarea obiectivelor de dezvoltare a capacităţilor în Managementul Sănătăţii Publice prin crearea Şcolii de Management în Sănătate Publică din Republica Moldova, care şi-a început activitatea în anul 2003. Prezenta lucrare abordează totalizarea eforturilor de dezvoltare a capacităţilor în domeniul managementului sănătăţii publice pe parcursul ultimului deceniu (2005-2015), în special, prin organizarea programului de masterat în domeniul nominalizat în Republica Moldova. Aspectele elucidate cuprind componentele de instruire, cercetare, servicii în domeniul managementului sănătăţii publice, precum şi componentele managementului instituţional al Şcolii de Management în Sănătate Publică, în calitate de promotor al noilor abordări în domeniu; rolul, valoarea şi perspectivele de dezvoltare ale instituţiei.

Cuvinte-cheie
sănătate publică, managementul resurselor umane,

managementul serviciilor de sănătate, politici de sănătate.