Perspective ale procesului de sudare prin frecare cu element activ rotitor
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1149 68
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-30 14:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
669.539.67:620.22 (2)
Metalurgie (85)
Încercarea materialelor. Materiale comerciale și cunoașterea mărfurilor, centrale energetice. Economie energetică (559)
SM ISO690:2012
BOTEZ, Ilie; COLIN, Tudor; STOICEV, Petru; BOTEZ, Alexei; TRIFAN, Nicolae. Perspective ale procesului de sudare prin frecare cu element activ rotitor. In: Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente. 2012, nr. 2, pp. 5-10. ISSN 1857-0437.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Numărul 2 / 2012 / ISSN 1857-0437

Perspective ale procesului de sudare prin frecare cu element activ rotitor

CZU: 669.539.67:620.22
Pag. 5-10

Botez Ilie, Colin Tudor, Stoicev Petru, Botez Alexei, Trifan Nicolae
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 2 iulie 2015


Rezumat

Procedeul de sudare prin frecare cu element activ rotitor, a devenit o metodă răspîndită de îmbinare a materialelor, în special a metalelor neferoase ca aluminiul, cuprul, magneziu şi aliajele acestora. Acest proces de sudare este un proces fiabil, pur mecanic, caracterizat printr-un număr redus de parametri, simplu de verificat şi de reprodus. Procedeul prezentat este ecologic, se caracterizează printr-un consum energetic redus, fără degajare de noxe, stropi de metal şi radiaţii.

The welding friction stir has become a widespread method of combining materials, especially metals like aluminum, copper, magnesium and their alloys. This welding process is reliable, purely mechanical, characterized by a small number of parameters, simple to check and replicate. The presented method is organic, characterized by a low energy, without release of pollutants, metal splashes and radiation.

Cuvinte-cheie
sudare, frecare, rotitor, parametrii, autoreglare,

welding, Friction, stir, parameters, self

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Perspective ale procesului de sudare prin frecare cu element activ rotitor">
<meta name="citation_author" content="Botez Ilie">
<meta name="citation_author" content="Colin Tudor">
<meta name="citation_author" content="Stoicev Petru">
<meta name="citation_author" content="Botez Alexei">
<meta name="citation_author" content="Trifan Nicolae">
<meta name="citation_publication_date" content="2012/12/03">
<meta name="citation_journal_title" content="Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente">
<meta name="citation_issue" content="2">
<meta name="citation_firstpage" content="5">
<meta name="citation_lastpage" content="10">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Perspective%20ale%20procesului%20de%20sudare%20prin%20frecare%20cu%20element%20activ%20rotitor.pdf">