Perspective ale procesului de sudare prin frecare cu element activ rotitor
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1148 68
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-30 14:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
669.539.67:620.22 (2)
Metalurgie (85)
Încercarea materialelor. Materiale comerciale și cunoașterea mărfurilor, centrale energetice. Economie energetică (559)
SM ISO690:2012
BOTEZ, Ilie; COLIN, Tudor; STOICEV, Petru; BOTEZ, Alexei; TRIFAN, Nicolae. Perspective ale procesului de sudare prin frecare cu element activ rotitor. In: Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente. 2012, nr. 2, pp. 5-10. ISSN 1857-0437.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Numărul 2 / 2012 / ISSN 1857-0437

Perspective ale procesului de sudare prin frecare cu element activ rotitor

CZU: 669.539.67:620.22
Pag. 5-10

Botez Ilie, Colin Tudor, Stoicev Petru, Botez Alexei, Trifan Nicolae
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 2 iulie 2015


Rezumat

Procedeul de sudare prin frecare cu element activ rotitor, a devenit o metodă răspîndită de îmbinare a materialelor, în special a metalelor neferoase ca aluminiul, cuprul, magneziu şi aliajele acestora. Acest proces de sudare este un proces fiabil, pur mecanic, caracterizat printr-un număr redus de parametri, simplu de verificat şi de reprodus. Procedeul prezentat este ecologic, se caracterizează printr-un consum energetic redus, fără degajare de noxe, stropi de metal şi radiaţii.

The welding friction stir has become a widespread method of combining materials, especially metals like aluminum, copper, magnesium and their alloys. This welding process is reliable, purely mechanical, characterized by a small number of parameters, simple to check and replicate. The presented method is organic, characterized by a low energy, without release of pollutants, metal splashes and radiation.

Cuvinte-cheie
sudare, frecare, rotitor, parametrii, autoreglare,

welding, Friction, stir, parameters, self

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-37479</doi_batch_id>
<timestamp>1643460691</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente</full_title>
<issn media_type='print'>18570437</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2012</year>
</publication_date>
<issue>2</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Perspective ale procesului de sudare prin frecare cu element activ rotitor</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Ilie</given_name>
<surname>Botez</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Tudor</given_name>
<surname>Colin</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Petru</given_name>
<surname>Stoicev</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Alexei</given_name>
<surname>Botez</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Nicolae</given_name>
<surname>Trifan</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2012</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>5</first_page>
<last_page>10</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>