Stenoza esofagiană postcaustică la copil
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
314 7
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-16 00:59
SM ISO690:2012
CIOMAGA, Irina-Mihaela; ŢUCA, Cristina; BURLEA, M.. Stenoza esofagiană postcaustică la copil. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2010, nr. 5(11), pp. 298-302. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 5(11) / 2010 / ISSN 1857-1719

Stenoza esofagiană postcaustică la copil

Pag. 298-302

Ciomaga Irina-Mihaela, Ţuca Cristina, Burlea M.
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

Postcaustic esophageal stenosis in children Strictly etymologically, the term of caustic refers to the action of bases, while the term of corrosive defines the effect of acids. The management in postcaustic esophagitis is very important for the patient. An optimal approach for this trauma can reduce morbidity related to esophageal stenosis. Ingestion of caustic substances affects two age groups: children and adult - adolescents, causing very serious damage to the esophagus and stomach. Most patients survive the acute phase, but their development continues, leading to the occurrence of esophageal stenosis and / or stomach, which is, according to some authors, a favorable ground for development of cancer.

În sens strict etimologic, termenul de caustic se referă la acţiunea bazelor, pe când cel de coroziv defineşte efectul acizilor. În literatura medicală actuală se foloseşte termenul de caustic pentru ambele tipuri de substanţe. Ingestia de substanţe caustice determină leziuni grave la nivelul esofagului şi stomacului. Majoritatea pacienţilor supravieţuiesc fazei acute, dar evoluţia lor continuă, ajungându-se la apariţia stenozelor esofagiene şi/sau gastrice ce constituie, după unii autori, un teren favorabil pentru dezvoltarea cancerului. (1-3).