Color in alternative therapy
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
211 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-10-30 17:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.37:615.849 (2)
Electrotehnică (624)
Fizioterapie. Terapie fizică. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice non-medicamentoase (95)
SM ISO690:2012
BENCHEA, A.; BABUSCA, D.; MORARIU, M.. Color in alternative therapy. In: Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente. 2015, nr. 1, pp. 50-61. ISSN 1857-0437.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Numărul 1 / 2015 / ISSN 1857-0437

Color in alternative therapy

CZU: 621.37:615.849
Pag. 50-61

Benchea A., Babusca D., Morariu M.
 
„Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi
 
Disponibil în IBN: 30 iunie 2015


Rezumat

Colors are perceived by our eyes in all possible shades and intensities, and they affect our entire body. Chromo therapy is a natural method of treatment that uses the properties of colored light to produce favorable reactions to restore health. The Bioptron lamp system is a medical device for therapy with light, which acts by supporting the regenerative capacity and balancing the body and helps the body to activate its own healing potential. A performed statistical calculation demonstrates the color efficiency in health.

Culorile sunt percepute de ochiul nostru în toate nuanţele şi intensităţile posibile, şi care ne influenţeaza întreg organismul. Cromoterapia este o metodă naturală de tratament care utilizează proprietăţile luminii colorate pentru a produce reacţii favorabile restabilirii sănătăţii. Sistemul cu lampa Bioptron este un aparat medical de terapie cu lumină, ce actionează prin sprijinirea capacităţilor de regenerare şi echilibrare ale corpului şi ajuta organismul să-şi activeze propriul potenţial de vindecare. Un calcul statistic efectuat ne demonstrează eficienţa culorii în ajustarea stării de sănătate.

Cuvinte-cheie
hromotherapy, properties of natural color spectrum, statistical calculation, Bioptron therapy system.