Influenţa stresului oxidativ indus asupra componenţei şi activităţii antioxidante a biomasei de Spirulina platensis
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
847 6
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-03 10:55
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
577+579.61 (1)
Bazele materiale ale vieții. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică (470)
Microbiologie aplicată (253)
SM ISO690:2012
RUDIC, Valeriu; RUDI, Ludmila; CEPOI, Liliana; CHIRIAC, Tatiana; CODREANU, Svetlana; SADOVNIC, Daniela; CHELMENCIUC, Viorica; MISCU, Vera; DIDÎC, Irina. Influenţa stresului oxidativ indus asupra componenţei şi activităţii antioxidante a biomasei de Spirulina platensis. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2015, nr. 1(325), pp. 146-153. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 1(325) / 2015 / ISSN 1857-064X

Influenţa stresului oxidativ indus asupra componenţei şi activităţii antioxidante a biomasei de Spirulina platensis

CZU: 577+579.61
Pag. 146-153

Rudic Valeriu, Rudi Ludmila, Cepoi Liliana, Chiriac Tatiana, Codreanu Svetlana, Sadovnic Daniela, Chelmenciuc Viorica, Miscu Vera, Didîc Irina
 
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 24 iunie 2015


Rezumat

Studiul de faţă a fost efectuat in scopul evidenţierii acţiunii stresului oxidativ indus asupra activităţii antioxidante şi conţinutului de componente funcţionale (proteine, β-caroten, ficobiline, fenoli) din biomasa cianobacteriei Spirulina platensis. Pentru inducerea stresului oxidativ au fost utilizaţi compuşii coordinativi ai cobaltului cu bazele Schiff. Conform rezultatelor obţinute, stresul oxidativ indus la spirulină este asociat cu diminuarea activităţii antioxidante si a componentelor principale din biomasă.

The present study was carried out to evaluate the effect of oxidative stress on the composition and antioxidant activity of Spirulina platensis biomass. The oxidative stress was induced by Co(II) Schiff base coordination compounds. The results of the study indicate that the oxidative stress induces the diminution of protein, phycobilin, β-carotene and phenolic content of spirulina biomass and its antioxidant activity.

Статья посвещена изучению влияния окислительного стресса на антиоксидантную активность и биохимический состав биомассы цианобактерии Spirulina platensis. Для индукции окислительного стресса использовались координационные соединения Со( II) с основаниями Шиффа. Согласно результатам исследований, в условиях окислительного стресса наблюдается значительное сокращение антиоксидантной активности и синтеза белков, β - каротина, фикобилинов и фенольных компонентов в биомассе спирулины. Библ.-11, рис.- 11.

Cuvinte-cheie
Spirulina platensis, stres oxidativ, proteine, β-caroten, fenoli, activitate antioxidantă,

ficobiline