Noțiunea și obiectul uzucapiunii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
618 27
Ultima descărcare din IBN:
2023-03-27 20:14
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.232.4 (5)
Proprietate imobilă. Drepturi reale. Lucruri. Bunuri mobile (236)
SM ISO690:2012
CHIRIAC, Natalia. Noțiunea și obiectul uzucapiunii. In: Meridian Ingineresc, 2014, nr. 3, pp. 78-82. ISSN 1683-853X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Meridian Ingineresc
Numărul 3 / 2014 / ISSN 1683-853X

Noțiunea și obiectul uzucapiunii
CZU: 347.232.4

Pag. 78-82

Chiriac Natalia
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 1 iunie 2015


Rezumat

Instituţia prescripţiei achizitive are o importanţă şi o actualitate tot mai relevantă în doctrina şi practica judiciară a RM, aceasta derivînd în primul rînd din insuficienţa tratărilor doctrinare autohtone, lipsa unei practice uniforme în materia uzucapiunii, dictată de apariţia noţiunii de prescripţie achizitivă doar abia odată cu adoptarea Codului Civil în 2002. Toate sistemele de drept abordează această instituţie, doctrinarii străini au elaborat diverse lucrări în vederea interpretării normelor legale, totuşi practica la moment este destul de controversată, uzucapiunea rămânând a fi un subiect deschis şi actual. De aceea, în prezentul articol, va fi analizat obiectul ca condiţie necesară în vederea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune.

The relevance and importance of acquisitive prescription has gradually increased in the context of contemporary doctrine and judicial practice, deriving primarily from the insufficient autochthonous doctrinal treatment and lack of an uniform practice in what usucapio is concerned. The institution of acquisitive prescription was initially addressed in 2002, when the Civil Code was adopted. All legal systems accede to this institution, foreign ideologists have developed various works for deciphering legal norms, however, practice is still quite controversial, usucapio remaining an open and current issue. Therefore, in this article shall be considered subject as a necessary condition for the acquisition of ownership by adverse possession.

Institution prescription acquisitive est d'une doctrine actuelle plus pertinente et la pratique du pays, il provient principalement de l'insuffisance des traitements de tuyaux doctrinales nationales, le manque de pratique uniforme usucapion question dictée par l'émergence de la notion de prescription acquisitive avec peine adoption du Code civil en 2002. Tous les systèmes juridiques abordent cette institution, idéologues étrangers ont mis au point divers travaux à déchiffrer normes juridiques, cependant, la pratique est assez controversée instant, usucapion reste une question ouverte et présente. Par conséquent, dans cet article doit être considéré à la condition nécessaire pour acquérir la propriété par usucapion.

Институт приобретательной давностью очень важен и актуален в доктрине и практике РМ, эти качества вытекают прежде всего от недостаточных отечественных публикаций, отсутствие единообразной практике в области приобретательной давности, продиктована появлением концепции приобретательной давности с едва принятие гражданского кодекса в 2002 году. Все правовые системы рассматривают это учреждение. Иностранные идеологи разработали различные произведения в интерпретации правовых норм, однако, сейчас, практика довольно спорная, это тема остается открытое и настоящее. Таким образом, в этой статье рассматривается объект, как условие, необходимое для приобретения права собственности на чужого незаконного владения.

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-36867</cfResPublId>
<cfResPublDate>2014-12-17</cfResPublDate>
<cfIssue>3</cfIssue>
<cfStartPage>78</cfStartPage>
<cfISSN>1683-853X</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/36867</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Noțiunea și obiectul uzucapiunii</cfTitle>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Instituţia prescripţiei achizitive are o importanţă şi o
actualitate tot mai relevantă în doctrina şi practica judiciară a RM, aceasta derivînd în primul rînd din insuficienţa tratărilor doctrinare autohtone, lipsa unei practice uniforme în materia uzucapiunii, dictată de apariţia noţiunii de prescripţie achizitivă doar abia odată cu adoptarea Codului Civil în 2002. Toate
sistemele de drept abordează această instituţie, doctrinarii străini au elaborat diverse lucrări în vederea interpretării normelor legale, totuşi practica la moment este destul de controversată, uzucapiunea rămânând a fi un subiect deschis şi actual. De aceea, în prezentul articol, va fi analizat obiectul ca condiţie necesară în
vederea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune.</cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'>The relevance and importance of acquisitive prescription has gradually increased in the context of contemporary doctrine and judicial practice, deriving primarily from the insufficient autochthonous doctrinal treatment and lack of an uniform practice in
what usucapio is concerned. The institution of acquisitive prescription was initially addressed in 2002, when the Civil Code was adopted. All legal systems accede to this institution, foreign ideologists have developed various works for deciphering legal
norms, however, practice is still quite controversial, usucapio remaining an open and current issue. Therefore, in this article shall be considered subject as a necessary condition for the acquisition of ownership by adverse possession.</cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='FR' cfTrans='o'>Institution prescription acquisitive est d'une doctrine actuelle plus pertinente et la pratique du pays, il provient principalement de l'insuffisance des traitements de tuyaux doctrinales nationales, le manque de pratique uniforme usucapion question dictée par l'émergence de la notion de prescription acquisitive avec peine adoption du Code civil en 2002. Tous les systèmes juridiques abordent cette institution, idéologues étrangers ont mis au point divers travaux à déchiffrer normes juridiques, cependant, la pratique
est assez controversée instant, usucapion reste une question ouverte et présente. Par conséquent, dans cet article doit être considéré à la condition nécessaire pour acquérir la propriété par usucapion.</cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RU' cfTrans='o'>Институт приобретательной давностью очень важен и актуален в доктрине и практике РМ, эти качества вытекают прежде всего от
недостаточных отечественных публикаций, отсутствие единообразной практике в области приобретательной давности, продиктована
появлением концепции приобретательной давности с едва принятие гражданского кодекса в 2002 году. Все правовые системы рассматривают
это учреждение. Иностранные идеологи разработали различные произведения в интерпретации правовых норм, однако, сейчас, практика довольно спорная, это тема остается открытое и настоящее. Таким образом, в этой статье рассматривается объект, как условие,
необходимое для приобретения права собственности на чужого незаконного владения.</cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2014-12-17T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2014-12-17T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-53831</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2014-12-17T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-53831</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-53831-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2014-12-17T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Кирияк</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Наталия</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>