Generarea danturilor angrenajelor precesionale prin deformare plastică
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
666 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-03-05 14:15
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.83.05 (3)
Organe de mașini. Transmiterea energiei mecanice. Manipularea materialelor. Fixare. Ungere (63)
SM ISO690:2012
TRIFAN, Nicolae. Generarea danturilor angrenajelor precesionale prin deformare plastică. In: Meridian Ingineresc. 2014, nr. 3, pp. 38-41. ISSN 1683-853X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Meridian Ingineresc
Numărul 3 / 2014 / ISSN 1683-853X

Generarea danturilor angrenajelor precesionale prin deformare plastică

CZU: 621.83.05
Pag. 38-41

Trifan Nicolae
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 1 iunie 2015


Rezumat

Semnificaţia teoretică constă în elaborarea metodologiei cercetării generării angrenajelor precesionale prin deformare plastică cu stabilirea regimurilor de prelucrare şi elaborarea unui program de calcul al dimensiunilor semifabricatului supus deformării plastice. Metodologia cercetării ştiinţifice constă în crearea unei platforme bazate pe modele şi metode de cercetare teoretică şi experimentală, pe tehnici moderne de realizare a procesului de generare a danturilor prin deformare plastic cu sculă precesională.

Theoretical significance consists in the development of research methodology for precessional gear generation by plastic deformation by establishing processing schemes and developing a program for calculating the dimensions of the work piece subjected to plastic deformation. Scientific research methodology is to create a platform based on models and methods of theoretical and experimental research, on modern techniques for achieving teeth generation process by plastic deformation with precessional too.

La signification théorique est de développer une méthodologie de la recherche pour la génération des engins de précession par déformation plastique, avec l'établissement des régimes de traitement et l'élaboration d'un programme de calcul des dimensions de la pièce, subie à une déformation plastique. La méthodologie de recherche scientifique est de créer une plate-forme basée sur les modèles et les méthodes de recherche théorique et expérimentale sur les techniques modernes pour réaliser le processus de génération des dents par déformation plastique, avec un outil de précession.

Теоретическая значимость заключается в разработке методологии исследования формообразования зубьев прецессионного зацепления пластическим деформированием с установлением режимов обработки и разработке программы расчёта размеров заготовки подвергнутой пластической деформации. Методология исследования заключается в создании платформы, основанной на моделях и методах теоретических и экспериментальных исследований, на современных технологиях для реализации процесса формирования зубьев пластическим деформированием прецессирующим инструментом.

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Generarea danturilor angrenajelor precesionale prin deformare plastică">
<meta name="citation_author" content="Trifan Nicolae">
<meta name="citation_publication_date" content="2014/12/17">
<meta name="citation_journal_title" content="Meridian Ingineresc">
<meta name="citation_issue" content="3">
<meta name="citation_firstpage" content="38">
<meta name="citation_lastpage" content="41">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Generarea%20danturilor%20angrenajelor%20precesionale%20prin%20deformare%20plastica.pdf">