Calculatorul - instrument eficient de comunicare în procesul de predare-învăţare
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
609 6
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-02 20:03
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.02:004 (64)
Probleme generale de didactică și metodică (837)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (2510)
SM ISO690:2012
PAXIMADI, Elena. Calculatorul - instrument eficient de comunicare în procesul de predare-învăţare. In: Meridian Ingineresc. 2014, nr. 3, pp. 35-37. ISSN 1683-853X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Meridian Ingineresc
Numărul 3 / 2014 / ISSN 1683-853X

Calculatorul - instrument eficient de comunicare în procesul de predare-învăţare

CZU: 37.02:004
Pag. 35-37

Paximadi Elena
 
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
 
Disponibil în IBN: 1 iunie 2015


Rezumat

Această lucrare oferă o descriere a aplicaţiei Deplhi cu ajutorul căruia se determină distanţa prin intermediul softului educaţional. Formarea şi dezvoltarea mediului informativ-congnitiv în baza utilizării tehnologiilor informative de comunicare trebuie să se bazeze pe respectarea principiilor didactice generale, ţinând cont de particularităţile psihologică-pedagogice ale comunicării informaţionale, de potenţialul pedagogic al mijloacelor informative.

This paper provides a description of application Deplhi, which determines the distance with usage of educational software. The formation and development environment based on cognitive information-communication using information technologies must be based on the principles of general staff, taking into account the psychological-pedagogical peculiarities of informational communication, pedagogical potential of informative resources.

Cette oeuvre offre une description de l’application Delph à l’aide de laquelle on détermine la distance par l’intermédiaire du soft éducationnel. La formation et le développement du milieu informatif cognitif en vertu de l’utilisation des technologies informatives de communication doivent se baser sur le respect des principes didactiques généraux en tenant compte des particularités psychopédagogiques de la communication informationnelle, du potentiel pédagogique des moyens informatifs.

Статья содержит описание приложений Deplhi, которое определяет расстояние с использованием образовательных программ. Формирование и среду разработки на основе когнитивного информационно-kоммуникационных использованием информационных технологий должно основываться на общих принципах обучения, с учетом психолого-педагогической особенности информационного общения, педагогического потенциала информационных ресурсов.