Tratamentul implanto-protetic cu încărcare imediată a implantelor dentare
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
491 18
Ultima descărcare din IBN:
2020-01-22 17:23
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.314-089.843 (29)
Stomatologie. Cavitatea bucală. Gură. Boli ale gurii şi dinţilor (283)
SM ISO690:2012
MELNIC, Svetlana; CHELE, Nicolae; BAJUREA, Nicolae; CHEPTANARU, Olga; DABIJA, Ion; OINEAGRA, Vadim; COCIERU, Gabriela. Tratamentul implanto-protetic cu încărcare imediată a implantelor dentare. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, nr. 1(46), pp. 414-418. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011

Tratamentul implanto-protetic cu încărcare imediată a implantelor dentare

CZU: 616.314-089.843
Pag. 414-418

Melnic Svetlana, Chele Nicolae, Bajurea Nicolae, Cheptanaru Olga, Dabija Ion, Oineagra Vadim, Cocieru Gabriela
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 22 mai 2015


Rezumat

Lipsa dinților și a țesuturilor cavității bucale au fost în mod tradițional înlocuite cu proteze sau punți pentru a restabili funcțiile sistemului stomatognat și integritatea arcadelor dentare. Cu toate acestea, începând cu anii 1970, implanturile dentare osteointegrate au oferit o alternativă, ceea ce a permis descoperirea protocoalelor de încărcare a implantelor dentare. Implantele dentare au fost, și sunt, fără îndoială, una dintre cele mai științifi ce semnificații în stomatologie în ultimii 30 de ani. Stabilitatea primară și lipsa micromișcării a implantelor dentare sunt considerați principalii factori pentru realizarea previzibilă a osteointegrării cu succesul îndelungat a restaurării implanto-protetice.

Missing of teeth and oral tissues have traditionally been replaced with dentures or bridges to restore the stomatognathic system functions and the integrity of the dental arches. However, since the 1970s, osseointegrated dental implants have offered an alternative, which allowed the discovery protocols immediate loading dental implants. Dental implants have been, and are, without doubt, one of the most scientific meanings in dentistry in the past 30 years. Primary stability and lack micromovements of dental implants are considered key factors for achieving predictable osseointegration of implant success long-prosthetic restoration.

Отсутствие зубов и тканей полости рта традиционно были заменены протезами или мостами для восстановления функций зубо-челюстной системы и целостности зубных дуг. Тем не менее, с 1970 года, остеоинтегрированных зубные имплантаты предложили альтернативу, которая позволила протоколов обнаружения немедленной нагрузки дентальных имплантатов. Зубные имплантаты были, и, без сомнения, один из самых научных значений в стоматологии за последние 30 лет. Первичная стабильность и отсутствие подвижности зубных имплантатов считаются ключевыми факторами для достижения остеоинтеграции и успеха имплантант - протеза.

Cuvinte-cheie
implant dentar, punte dentară, restaurare provizorie implanto-protetică, ocluzie dentară, încărcare imediată