Recidivarea cancerului mamar la pacientele cu reconstrucție mamară imediată cu lamboul TRAM supuse mastectomiei cu prezervarea pielii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
348 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-12-29 21:32
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
618.19-006 (66)
Științe medicale. Medicină (4498)
SM ISO690:2012
URECHE, Corneliu; HOTINEANU, Adrian; BURGOCI, Serghei. Recidivarea cancerului mamar la pacientele cu reconstrucție mamară imediată cu lamboul TRAM supuse mastectomiei cu prezervarea pielii. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, nr. 1(46), pp. 90-94. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011

Recidivarea cancerului mamar la pacientele cu reconstrucție mamară imediată cu lamboul TRAM supuse mastectomiei cu prezervarea pielii

CZU: 618.19-006
Pag. 90-94

Ureche Corneliu1, Hotineanu Adrian2, Burgoci Serghei2
 
1 IMSP Institutul Oncologic,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 21 mai 2015


Rezumat

Mastectomia cu prezervarea pielii (MEPP), urmată de reconstrucție (RM) imediată (RMI), a devenit o procedură utilizată pe scară largă la pacientele cu cancer a glandei mamare (CGM) în stadii precoce. Scopul acestui studiu a fost evaluarea recidivelor de cancer mamar după mastectomia cu prezervarea pielii și reconstrucția mamară TRAM. Au fost analizate rezultatele la distanță a pacientelor, care au suferit mastectomie cu prezervarea pielii urmată de reconstrucția mamară TRAM în perioada anilor 2008-2012. Au fost anlizate un grup de 30 de paciente cu cancer a glandei mamare. Rata de supraviețuire totală la moment este 90,1%, rata de supraviețuire fără recidivă 80%. Mastectomia cu prezervarea pielii la pacientele cu cancer mamar, urmată de reconstrucție mamară cu lamboul TRAM este o procedură cu siguranță oncologică la pacientele cu cancer în stadiul I, II, III.

Breast reconstructions after skin prezerving mastectomies is a widely used procedure in patients with breast cancer. The aim of this article is to study the evaluation of cancer recurrence in this groupe of patients. There were analized a group of 30 patients, who were treated in the period of 2008-2012. The rate of general survival was 90,1%, and survival without reccurence-80%.

Реконструкция молочной железы после мастэктомии с сохранением кожи является распространенной процедурой у больных раком молочной железы. Целью данного исследования была оценка рецидивирования рака после мастэктомии с сохранением кожи с последующей реконструкцией. Было исследовано 30 пациенток с раком молочной железы в период с 2008-2012 гг. В данной группе была выявлена общая выживаемость – 90,1%, и безрецидивная выживаемость – 80%.

Cuvinte-cheie
mastectomie cu prezervarea pielii, reconstrucție mamară imediată, recidiva de cancer