Principiile de bază privind organizarea alimentaţiei sportivilor
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1601 34
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-14 13:59
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
613.2:796-057.1 (1)
Dietă. Principii de nutriţie aplicate la hrană şi alimente (135)
Divertisment. Jocuri. Sport (1289)
SM ISO690:2012
RUBANOVICI, Vladislav; FRIPTULEAC, Grigore; CHIRLICI, Alexei. Principiile de bază privind organizarea alimentaţiei sportivilor. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, nr. 1(46), pp. 269-273. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011

Principiile de bază privind organizarea alimentaţiei sportivilor
CZU: 613.2:796-057.1

Pag. 269-273

Rubanovici Vladislav, Friptuleac Grigore, Chirlici Alexei
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 21 mai 2015


Rezumat

S-au analizat publicaţiile ştiinţifice, rezultatele investigaţiilor proprii despre alimentaţia reală a sportivilor tineri şi s-au elaborat recomandări privind principiile de bază ale organizării alimentaţiei acestora. Sunt prezentate, de asemenea, recomandări igienice privind necesarul de principalele substanţe nutritive şi de organizare a regimului alimentar pentru sportivi.

Were have analyzed the scientific publications as well as the results of our own research concerning the actual eating habits of young sportsmen. As a result we have developed some recommendations concerning the basic principles of their nutrition. There were presented the hygienic recommendations on nutrient requirements and organization of the nutrition regimen of athletes.

Были проанализированы научные публикации, результаты собственных исследований, касающихся фактического питания юных спортсменов и были разработаны основные принципы организации их питания. Представлены также рекомендации по потребностям в питательных веществах и организации режима питания спортсменов.

Cuvinte-cheie
sportivi, alimentaţie, sănătate