Abordarea juridică a cauzalității și divergențelor de diagnostic in malpraxis
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1149 39
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-16 15:45
SM ISO690:2012
BACIU, Gheorghe, PĂDURE, Andrei, BONDAREV, Anatolii. Abordarea juridică a cauzalității și divergențelor de diagnostic in malpraxis. In: Revista Institutului Naţional al Justiţiei, 2013, nr. 4(27), pp. 22-26. ISSN 1857-2405.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Numărul 4(27) / 2013 / ISSN 1857-2405

Abordarea juridică a cauzalității și divergențelor de diagnostic in malpraxis

Pag. 22-26

Baciu Gheorghe, Pădure Andrei, Bondarev Anatolii
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Teze de doctorat:
 
Disponibil în IBN: 20 mai 2015


Rezumat

In articol sunt prezentate părerile autorilor şi explicaţiile ştiinţifice ale problemei de cauzalitate in medicină. Este evidenţiată importanţa medico-legală a stabilirii legăturii de cauzalitate intre traumă şi consecinţele ei. Sunt discutate posibilităţile de estimare a legăturii de cauzalitate dintre asistenţa medicală defectuoasă şi consecinţele ei.

Juridical aspects of causality and diagnosis discrepancies in malpraxis Opinion of the authors and scientific explaining of causality problem in medicine is presented. Medico-legal importance of causality relation between trauma and its consequences is pointed out. Possibilities of estimation of causality relation between deficient medical assistance and consequences are discussed.

Cuvinte-cheie
importanţa medico-legală, traumă, consecinţe, asistenţă medicală,

medico-legal importance, trauma, consequences, medical assistance

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Baciu, G.S.</dc:creator>
<dc:creator>Pădure, A.M.</dc:creator>
<dc:creator>Bondarev, A.V.</dc:creator>
<dc:date>2013-12-20</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'>In articol sunt prezentate părerile autorilor şi explicaţiile ştiinţifice ale problemei de cauzalitate in medicină. Este evidenţiată importanţa medico-legală a stabilirii legăturii de cauzalitate intre traumă şi consecinţele ei. Sunt discutate posibilităţile de estimare a legăturii de cauzalitate dintre asistenţa medicală defectuoasă şi consecinţele ei.</dc:description>
<dc:description xml:lang='en'>Juridical aspects of causality and diagnosis discrepancies in malpraxis Opinion of the authors and scientific explaining of causality problem in medicine is presented. Medico-legal importance of causality relation between trauma and its consequences is pointed out. Possibilities of estimation of causality relation between deficient medical assistance and consequences are discussed.</dc:description>
<dc:source>Revista Institutului Naţional al Justiţiei 27 (4) 22-26</dc:source>
<dc:subject>importanţa  medico-legală</dc:subject>
<dc:subject>traumă</dc:subject>
<dc:subject>consecinţe</dc:subject>
<dc:subject>asistenţă medicală</dc:subject>
<dc:subject>medico-legal importance</dc:subject>
<dc:subject>trauma</dc:subject>
<dc:subject>consequences</dc:subject>
<dc:subject>medical assistance</dc:subject>
<dc:title>Abordarea juridică a cauzalității și divergențelor de diagnostic in malpraxis</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>