Obligația juridică de informare
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
965 34
Ultima descărcare din IBN:
2024-03-20 02:39
SM ISO690:2012
CIMIL, Dorin. Obligația juridică de informare. In: Revista Institutului Naţional al Justiţiei, 2013, nr. 4(27), pp. 16-21. ISSN 1857-2405.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Numărul 4(27) / 2013 / ISSN 1857-2405

Obligația juridică de informare

Pag. 16-21

Cimil Dorin
 
Institutul Naţional al Justiţiei
 
 
Disponibil în IBN: 20 mai 2015


Rezumat

Consumatorii trebuie să primească toate informaţiile necesare pentru o utilizare corespunzătoare, potrivit destinaţiei iniţiale, a bunurilor. Obligaţia de informare presupune comunicarea către contractant a tuturor cunoştinţelor ce ii sunt necesare exprimării unui consimţămant valabil la incheierea contractului, precum şi la executarea corespunzătoare a obligaţiilor asumate

The consumers have to receive all necessary information for an adequate, according to the initial destination, usage of goods. The obligation of informing presumes communicating to the contracting party of all knowledge necessary to express a valid consent for clenching a contract, as well as for carrying out corresponding undertaken commitments.

Cuvinte-cheie
încheierea contractului, obligaţii juridice, agenţie de vânzare,

informare, consumator

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-36368</cfResPublId>
<cfResPublDate>2013-12-20</cfResPublDate>
<cfVol>27</cfVol>
<cfIssue>4</cfIssue>
<cfStartPage>16</cfStartPage>
<cfISSN>1857-2405</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/36368</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Obligația juridică de informare</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>încheierea contractului; informare; consumator; obligaţii juridice; agenţie de vânzare</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Consumatorii trebuie să primească toate informaţiile necesare pentru o utilizare corespunzătoare, potrivit destinaţiei iniţiale, a bunurilor. Obligaţia de informare presupune comunicarea către contractant a tuturor cunoştinţelor ce ii sunt necesare exprimării unui consimţămant valabil la incheierea contractului, precum şi la executarea corespunzătoare a obligaţiilor asumate</cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'>The consumers have to receive all necessary information for an adequate, according to the initial destination, usage of goods. The obligation of informing presumes communicating to the contracting party of all knowledge necessary to express a valid consent for clenching a contract, as well as for carrying out corresponding undertaken commitments. </cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2013-12-20T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2013-12-20T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-11197</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2013-12-20T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-11197</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-11197-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2013-12-20T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Cimil</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Dorin</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>