Dreptul magistraților la propria imagine
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
318 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-14 21:47
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
342.7(478) (11)
Drepturile fundamentale. Drepturile omului. Drepturi și îndatoriri ale cetățenilor (348)
SM ISO690:2012
COJOCARU, Violeta. Dreptul magistraților la propria imagine. In: Revista Institutului Naţional al Justiţiei. 2015, nr. 1(32), pp. 38-42. ISSN 1857-2405.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Numărul 1(32) / 2015 / ISSN 1857-2405

Dreptul magistraților la propria imagine

CZU: 342.7(478)
Pag. 38-42

Cojocaru Violeta
 
Consiliul Superior al Magistraturii
 
Disponibil în IBN: 19 mai 2015


Rezumat

Tema acestui articol este dictată de realitatea din Republica Moldova, de conotațiile care, după părerea noastră, sunt mult mai adânci, decât par la prima vedere. Nimeni nu contestă faptul ca realizarea unui sistem judiciar independent, imparțial, credibil și eficient reprezintă o condiție necesară pentru supremația legii și a principiilor statului de drept, dar, în același timp, nu trebuie neglijate și drepturile magistraților, care sunt supuși unor presiuni mediatice fără precedent. Atât presa, cât și programele radio sau televizate constant tratează subiecte cu referire la garantarea independenței efective a sistemului judiciar, asigurarea transparenței actului de justiție, îmbunătățirea calității actului de justiție, sporirea eficientei și responsabilizării sistemului judiciar, garantarea accesului liber la justiție, eficientizarea justiției pentru minori, consolidarea dialogului cu societatea civilă și implicarea acesteia în procesul de reformă, crearea premiselor cooperarii judiciare pentru integrarea în spațiul european de libertate, securitate și justiție, prevenirea și combaterea corupției din sistemul judiciar. Sistemul judecătoresc per ansamblu, dar și judecătorii, în particular, sunt actorii vizati în aceste publicații sau emisiuni. Nu ne propunem să apărăm sau să aducem acuzații celor care sunt oponenți, declarând, de fapt, aceleași aspirații, dar vom trece în revista legislația și jurisprudența pertinența în vederea respectării drepturilor omului și adoptarea celor mai bune practici europene.

The topic of this article is dictated by the reality of the Republic of Moldova, by the connotations which, in our opinion, are much deeper than they appear at first glance. No one disputes the fact that the achievement of an independent, impar- tial, credible and effective judiciary system is a necessary condition for the law supremacy and the principles of rule of law, but at the same time, we must not neglect the rights of magistrates, who are subjected to aggressive media pressure. Both the press as well as the radio or television programs constantly speak about the guarantee- ing the effective independence of the judiciary sys- tem, ensuring the transparency of the justice act, improving the quality of the justice act, increasing the efficiency and the accountability of the judi- ciary, ensuring free access to the justice, improving the efficiency of the juvenile justice, strengthening the dialogue with the civil society and its involve- ment in the reform process, creating the conditions for the juridical cooperation having as aim the inte- gration in the European space of freedom, security and justice, preventing and combating corruption in the judiciary system. The judiciary system as a whole, but also the jud- ges in particular, are the target – actors in these publications or broadcasts. We do not intend to defend or to accuse the opponents, declaring, actually, the same aspirations, but we will review the legislation and the relevant jurisprudence in respecting human rights and adoption of the best European practices.

Cuvinte-cheie
dreptul la propria imagine, dreptul la respectarea vieții private și de familie,

interes public, consimțământ, libertatea de exprimare