Carcinomul mamar ductal invaziv – viziune prin prisma apoptozei
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
789 13
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-10 13:09
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
618.19-006 (77)
Științe medicale. Medicină (6610)
SM ISO690:2012
FULGA, Veaceslav; MAZURU, Oxana; RUDICO, Lucian; DAVID, Valeriu; MAZURU, Vitalie; ŞAPTEFRAŢI, Lilian. Carcinomul mamar ductal invaziv – viziune prin prisma apoptozei. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, nr. 1(46), pp. 103-107. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011

Carcinomul mamar ductal invaziv – viziune prin prisma apoptozei

CZU: 618.19-006
Pag. 103-107

Fulga Veaceslav, Mazuru Oxana, Rudico Lucian, David Valeriu, Mazuru Vitalie, Şaptefraţi Lilian
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 18 mai 2015


Rezumat

Funcțiile factorilor pro- (p53) și anti-apoptotic (Bcl2) în carcinomul de sân sunt controversate. Scopul lucrării: evaluarea comparativă a expresiei proteinei pro-apoptotice p53 și markerului anti-apoptotic Bcl2 în carcinomul mamar invaziv de tip NST (no specific type). Material și metode: În calitate de obiect de studiu a servit materialul biologic (tumora primară) prelevat de la 93 paciente cu vârsta cuprinsă între 33-86 ani. Toate cazurile selectate au fost evaluate histologic drept carcinom ductal invaziv de tip glandular solid. Ţesuturile prelevate au fost fixate timp de 24-48 ore în formalină neutră tamponată 10% și incluse ulterior în Paraplast HM (Leica Biosystems) după metoda clasică. Pentru studiul imunohistochimic am utilizat markeri pentru receptorul p53 (clona P53/DO-7, Leica Biosystems) și Bcl2 (clona bcl-2/100/D5, Leica Biosystems). Toate procedeele imunohistochimice au fost procesate automat pe Leica Bond-Max autostainer (Leica Microsystems GmbH, Wetzlar, Germany). Rezultate: Аm constatat, că markerul anti-apoptotic Bcl2 este mai frecvent expresat (71 cazuri/76,34%) în carcinomul ductal invaziv comparativ cu proteina pro-apoptotică p53(41 cazuri/44,09%). În 44,09% cazuri expresia negativă pentru p53 a fost însoțită de supraexpresia Bcl2, iar în 32,26% s-a determinat supraexpresia combinată a ambelor proteine. Concluzii: Carcinomul mamar ductal invaziv de tip NST exprimă cu predilecție proteina anti-apoptotică Bcl2. Expresia combinată a ambelor proteine, pro- și anti-apoptotică în circa 1/3 cazuri necesită studii suplimentare în evaluarea potențialului prognostic și predictiv a acestor markeri în carcinomul de sân. Valoarea expresiei markerilor p53 și Bcl2 nu este în funcție de gradul de diferențiere tumorală, în majoritatea cazurilor tumorile fiind slab diferențiate.

The functions of pro- (p53) and anti-apoptotic (Bcl2) factors in breast carcinoma are controversial. Aim: a comparative evaluation of pro- apoptotic (p53) and anti-apoptotic (Bcl2) proteins in invasive ductal breast carcinoma of NST type (no specifi c type). Material and methods: Were studied primary tumors taken from 93 patients 33-86 years old. All selected cases were evaluated as invasive ductal NST breast carcinoma. The biological material was fi xed in 10% phosphate buffered formalin and paraffin embedded (Paraplast High Melt, Leica Biosystems). For imunohistochemical assays were used surrogate markers for p53 (clone P53/DO-7, Leica Biosystems) and Bcl2 proteins (clone bcl-2/100/ D5, Leica Biosystems). Specimens were processed automatically on Leica Bond-Max autostainer (Leica Microsystems GmbH, Wetzlar, Germany). Results: We determined that in invasive ductal breast carcinoma anti-apoptotic marker Bcl2 is expressed oftener (71 cases/76,34%) than protein p53 (41 cases/44,09%). In 44,09% of cases, a negative p53 meanwhile Bcl2 was overexpressed, and in 32,26% cases both of the proteins exerted strong expression. Conclusions: in invasive ductal NST breast carcinoma tumor cells express at higher rate anti-apoptotic Bcl2 than pro-apoptotic p53 protein. A prognostic and predictive importance of simultaneous overexpression of both proteins in 1/3 of cases should be evaluated by additional studies. The score of p53 and Bcl2 expression is not influenced by grade of differentiation, in most of the cases tumors of low grade were determined.

Данные касающиеся функции про - (p53) и анти-апоптических факторов (Bcl2) в раке молочной железы противоречивы. Цель исследования: сравнительный анализ экспрессии про-апоптического p53 и анти-апоптического Bcl2 белков в железистом инфильтрирующем раке молочной железы (РМЖ). Материал и методы: были исследованы образцы РМЖ 93 пациенток в возрасте 33-86 лет. Во всех отобранных случаях был выявлен инвазивный железистый РМЖ. Биологический материал был фиксирован в 10% буференном формалине 24-48 часов и в последующем заключен в Paraplast HM (Leica Biosystems) классическим методом. Для иммуногистохимических анализов были использованы маркеры белков p53 (клон P53/DO-7, Leica Biosystems) и Bcl2 (клон bcl-2/100/D5, Leica Biosystems). Все исследования были проведены автоматически с использованием Leica Bond-Max aвтостейнера (Leica Microsystems GmbH, Wetzlar, Germany). Результаты: Было установлено, что при железистом инфильтрирующим РМЖ анти-апоптический фактор Bcl2 экспрессируется чаще (71 случаев/76,34%) по сравнению с про-апоптическом белком p53(41 случаев/44,09%). В 44,09% случаев отсутствие p53 белка сопровождается высокой экспрессией Bcl2 маркера. В 32,26% случаев было выявлена положительная экспрессия обоих белков. Выводы: В железистом инфильтрирующем РМЖ преобладает анти-апоптический фактор Bcl2. Прогностическая и предиктивная значимость комбинированной экспрессии про- и анти-апоптических факторов в 1/3 случаев нуждается в дополнительных исследованиях. Экспрессия p53 и Bcl2 белков не зависит от степени опухолевой дифференциации, в большинстве случаев опухоли имели низкую дифференциацию.

Cuvinte-cheie
carcinom mamar, apoptoză, Bcl2,

p53