Metode de tratament a sinusitei
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
537 11
Ultima descărcare din IBN:
2020-11-09 08:26
SM ISO690:2012
HÎŢU, Dumitru; COCIERU, Gabriela; VLAS, Vasile. Metode de tratament a sinusitei. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2010, nr. 4(11), pp. 512-516. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 4(11) / 2010 / ISSN 1857-1719

Metode de tratament a sinusitei

Pag. 512-516

Hîţu Dumitru, Cocieru Gabriela, Vlas Vasile
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

Sinusitis treatment methods The present study comes with a presentation of the optimal posibilities in treating maxillary sinusities, that still remain a common problem in surgeon’s practice. For realizing this material it had been selected a number of patients that were treated at CNŞPMU, and, these cases were analized based on their sex, age, localization and time to adresation to the surgeon. Although maxillary sinus is at the crossroad of two specialists: ORL and maxilo-facial surgeon, the methods that they both use, remain to be discussed in order to find the best treatment.

Prin studiul de faţă s-a încercat realizarea unei prezentări a modalităţilor optime de tratament al sinusitei maxilare, care rămâne a fi o problemă des întâlnită în practica chirurgului stomatolog. Pentru realizarea acestui material a fost selectat un lot de pacienţi trataţi la CNŞPMU şi s-au evaluat cazurile în funcţie de sex, vârstă, localizarea sinuzitei, timpul scurs până la adresarea la medic. Deşi sinusul maxilar este la intersecţia a doi specialişti: ORL-istul şi chirurgul maxilo-facial, metodele pe care le folosesc ambii, ramân a fi discutate şi evaluate pentru a se găsi un tratament de elecţie ce nu va avea repercursiuni asupra pacientului.

BibTeX Export

@article{ibn_3626,
author = {Hîţu, D.I. and Cocieru, G. and Vlas, V.},
title = {Metode de tratament a sinusitei},
journal = {Analele Ştiinţifice ale USMF  „N. Testemiţanu”},
year = {2010},
volume = {11 (4)},
pages = {512-516},
month = {Oct},
abstract = {(EN) Sinusitis treatment methods
The present study comes with a presentation of the optimal posibilities in treating maxillary
sinusities, that still remain a common problem in surgeon’s practice. For realizing this material it had been selected a number of patients that were treated at CNŞPMU, and, these cases were analized based on their sex, age, localization and time to adresation to the surgeon. Although maxillary sinus is at the crossroad of two specialists: ORL and maxilo-facial surgeon, the methods that they both use, remain to be discussed in order to find the best treatment.},
abstract = {(RO) Prin studiul de faţă s-a încercat realizarea unei prezentări a modalităţilor optime de
tratament al sinusitei maxilare, care rămâne a fi o problemă des întâlnită în practica chirurgului stomatolog. Pentru realizarea acestui material a fost selectat un lot de pacienţi trataţi la CNŞPMU şi s-au evaluat cazurile în funcţie de sex, vârstă, localizarea sinuzitei, timpul scurs până la adresarea la medic. Deşi sinusul maxilar este la intersecţia a doi specialişti: ORL-istul şi chirurgul maxilo-facial, metodele pe care le folosesc ambii, ramân a fi discutate şi evaluate pentru a se găsi un tratament de elecţie ce nu va avea repercursiuni asupra pacientului.},
url = {https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/3626},
}