Cercetarea biomedicală în Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova: o etapă calitativ nouă
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
619 8
Ultima descărcare din IBN:
2019-11-07 11:08
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.4:61:001.891(478) (1)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1142)
Științe medicale. Medicină (5108)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (777)
SM ISO690:2012
ABABII, Ion. Cercetarea biomedicală în Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova: o etapă calitativ nouă. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, nr. 1(46), p. 15. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011

Cercetarea biomedicală în Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova: o etapă calitativ nouă

CZU: 378.4:61:001.891(478)
Pag. 15-15

Ababii Ion
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 18 mai 2015