Frezele ceramice “Trimmer” în rezolvarea proceselor hipertrofice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
548 11
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-05 20:34
SM ISO690:2012
ARAMĂ, Carolina; CIOBANU, Sergiu; CIRIMPEI, Vasile; CIOBANU, Ana. Frezele ceramice “Trimmer” în rezolvarea proceselor hipertrofice . In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2010, nr. 4(11), pp. 488-493. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 4(11) / 2010 / ISSN 1857-1719

Frezele ceramice “Trimmer” în rezolvarea proceselor hipertrofice

Pag. 488-493

Aramă Carolina, Ciobanu Sergiu, Cirimpei Vasile, Ciobanu Ana
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

It is well known that the right method of treatment is done in close promiximity with the diagnosis and individual practioners competences. The quality and efficiency of the materials and instruments which are used is a major factor that will present a good outcome. In this paper the ceramic bur for soft tissues (Ceramic Soft Tissue Trimmer - CSTT) is presented. It may be used as an a alternative to surgical blade, electrical and laser ones, in the treatment of different pathotologies of the periodontal tissues and other purposes. In this paper the indications for the bur utilization are described, the advantages and their disadvantages, and the applied technique.

Este bine cunoscut faptul că alegerea metodei corecte de tratament se face în conformitate cu diagnosticul stabilit precum şi în funcţie de competenţile individuale ale medicului practician. O parte din reuşita manoperelor efectuate relevă şi din calitatea şi eficacitatea materialelor şi instrumentarului utilizat. În lucrarea dată este prezentată freza ceramică pentru ţesuturi moi (Ceramic Soft Tissue Trimmer - CSTT).ce poate fi utilizată cu succes, ca alternativă bisturiului chirurgical, electric sau celui cu laser, în tratamentul diferitor patologii ale parodonţiului marginal cu procese de hipercreştere, precum şi cu alte scopuri. În lucrare sunt descrise indicaţiile de utilizare a frezei, avantajele şi dezavantajele acesteia, precum şi tehnica de aplicare.