Abordări generale ale optimizării curricula şcolare din perspectiva societăţii bazate pe cunoaştere
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
338 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-15 13:06
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.016.046 (230)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (1559)
SM ISO690:2012
BOTGROS, Ion; FRANŢUZAN, Ludmila. Abordări generale ale optimizării curricula şcolare din perspectiva societăţii bazate pe cunoaştere. In: Univers Pedagogic. 2014, nr. 4, pp. 19-25. ISSN 1811-5470.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Univers Pedagogic
Numărul 4 / 2014 / ISSN 1811-5470

Abordări generale ale optimizării curricula şcolare din perspectiva societăţii bazate pe cunoaştere

CZU: 37.016.046
Pag. 19-25

Botgros Ion, Franţuzan Ludmila
 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 
Disponibil în IBN: 15 mai 2015


Rezumat

Acest articol prezintă o sinteză a cercetării realizate în cadrul proiectului Moduri şi procedee de optimizare a procesului educaţional în învăţământul secundar-general din perspectiva societăţii competitive, desfăşurat în perioada 2011-2014 de sectorul Educaţie Ştiinţifică, Tehnologică şi Fizică. Abordările teoretice şi metodologice ale acestei cercetări au consolidat studii ale conceptelor de optimizare, integralizare şi umanizare ancorate în curricula educaţionale de Educaţie Ştiinţifică, Tehnologică şi Fizică.

This article present a summary of research made on the project: Modes and proceedings of the optimization to educational process in secondary-general education from the perspective of competitive society, unfolded in years period 2011-2014, at the sector Education Scientific, Technological and Physical. Theoretical and methodological approaches of this research consolidates the studies of the concepts: optimization, integration and humanization anchored on the school curriculum of Education Scientific, Technological and Physical.

Cuvinte-cheie
optimizare, integralizare, proces educaţional,

umanizare, curriculum şcolar.