Doloritatea postobturatorie în tratamentul pulpitei
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
659 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-28 14:14
SM ISO690:2012
PANCENCO, Anatolie; GOBJILA, Valeriu; ŞINCARENCO, Marina; ŞINCARENCO, Victor; CIRIMPEI, Tatiana. Doloritatea postobturatorie în tratamentul pulpitei. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2010, nr. 4(11), pp. 520-522. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 4(11) / 2010 / ISSN 1857-1719

Doloritatea postobturatorie în tratamentul pulpitei

Pag. 520-522

Pancenco Anatolie, Gobjila Valeriu, Şincarenco Marina, Şincarenco Victor, Cirimpei Tatiana
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 12 decembrie 2013


Rezumat

Postobturation pain in the treatment of pulpits The conditions of postobturation pain in the treatment of pulpits were analyzed in 52 patients (76 teeth) with a filling of 132 root channels. The pains were observed more frequently in women (65%) than men (35%), with excess fillings "beyond the apex" (40%), in the treatment of multichannel teeth (76%).

Au fost supuse analizei condiţiile de apariţie a doloritaţii postobturatorii în tratamentul pulpitei la 52 de pacienţi (76 dinţi) cu obturarea a 132 canale radiculare. Doloritatea a fost identificată mai frecvent la femei (65%) in comparaţie cu bărbaţi (35%), cu umplutura de exces "extraapical" (40%) în tratamentul dinţilor multiradiculari (76%).

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Pancenco, A.</dc:creator>
<dc:creator>Gobjila, V.</dc:creator>
<dc:creator>Şincarenco, M.</dc:creator>
<dc:creator>Şincarenco, V.</dc:creator>
<dc:creator>Cirimpei, T.</dc:creator>
<dc:date>2010-10-01</dc:date>
<dc:description xml:lang='en'>Postobturation pain in the treatment of pulpits
The conditions of postobturation pain in the treatment of pulpits were analyzed in 52
patients (76 teeth) with a filling of 132 root channels. The pains were observed more frequently
in women (65%) than men (35%), with excess fillings "beyond the apex" (40%), in the treatment
of multichannel teeth (76%).</dc:description>
<dc:description xml:lang='ro'>Au fost supuse analizei condiţiile de apariţie a doloritaţii postobturatorii în tratamentul
pulpitei la 52 de pacienţi (76 dinţi) cu obturarea a 132 canale radiculare. Doloritatea a fost
identificată mai frecvent la femei (65%) in comparaţie cu bărbaţi (35%), cu umplutura de exces
"extraapical" (40%) în tratamentul dinţilor multiradiculari (76%).</dc:description>
<dc:source>Analele Ştiinţifice ale USMF  „N. Testemiţanu” 11 (4) 520-522</dc:source>
<dc:title>Doloritatea postobturatorie în tratamentul pulpitei</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>