Doloritatea postobturatorie în tratamentul pulpitei
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
481 0
SM ISO690:2012
PANCENCO, Anatolie; GOBJILA, Valeriu; ŞINCARENCO, Marina; ŞINCARENCO, Victor; CIRIMPEI, Tatiana. Doloritatea postobturatorie în tratamentul pulpitei. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2010, nr. 4(11), pp. 520-522. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 4(11) / 2010 / ISSN 1857-1719

Doloritatea postobturatorie în tratamentul pulpitei

Pag. 520-522

Pancenco Anatolie, Gobjila Valeriu, Şincarenco Marina, Şincarenco Victor, Cirimpei Tatiana
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 12 decembrie 2013


Rezumat

Postobturation pain in the treatment of pulpits The conditions of postobturation pain in the treatment of pulpits were analyzed in 52 patients (76 teeth) with a filling of 132 root channels. The pains were observed more frequently in women (65%) than men (35%), with excess fillings "beyond the apex" (40%), in the treatment of multichannel teeth (76%).

Au fost supuse analizei condiţiile de apariţie a doloritaţii postobturatorii în tratamentul pulpitei la 52 de pacienţi (76 dinţi) cu obturarea a 132 canale radiculare. Doloritatea a fost identificată mai frecvent la femei (65%) in comparaţie cu bărbaţi (35%), cu umplutura de exces "extraapical" (40%) în tratamentul dinţilor multiradiculari (76%).

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Ojovan, A.G.</creatorName>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Imperative teoretice ale medicinei stomatologice</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2008</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-1719</relatedIdentifier>
<dates>
<date dateType='Issued'>2008-10-15</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'>Abordarea polidimensională a teoriei medicale devine o necesitate evident actuală.
Reprezentanţii diferitor ramuri ale medicinei plasează acest subiect drept unul prioritar în cadrul strategiei evoluării medicinei. Acestui deziderat se ataşează şi stomatologia. Iniţial e necesar de a determina condiţiile dezvoltării medicinei, a stabili unele postulate teoretice, particularităţile teoretizării medicinei stomatologice, importanţa teoriei medicale în această ramură, etc.</description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'>Multidimensional approach to medical theory is becoming an obvious necessity. Representatives of different fields of medicine rank this subject as being one of priority within the framework of medical evolution strategy. Dentistry also joins in this desideratum. It is necessary to determine the conditions of medicine development, to establish some theoretical postulates, peculiarities of dental medicine, importance of medical theory in this field, etc.</description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>