Doloritatea postobturatorie în tratamentul pulpitei
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
667 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-28 14:14
SM ISO690:2012
PANCENCO, Anatolie; GOBJILA, Valeriu; ŞINCARENCO, Marina; ŞINCARENCO, Victor; CIRIMPEI, Tatiana. Doloritatea postobturatorie în tratamentul pulpitei. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2010, nr. 4(11), pp. 520-522. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 4(11) / 2010 / ISSN 1857-1719

Doloritatea postobturatorie în tratamentul pulpitei

Pag. 520-522

Pancenco Anatolie, Gobjila Valeriu, Şincarenco Marina, Şincarenco Victor, Cirimpei Tatiana
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 12 decembrie 2013


Rezumat

Postobturation pain in the treatment of pulpits The conditions of postobturation pain in the treatment of pulpits were analyzed in 52 patients (76 teeth) with a filling of 132 root channels. The pains were observed more frequently in women (65%) than men (35%), with excess fillings "beyond the apex" (40%), in the treatment of multichannel teeth (76%).

Au fost supuse analizei condiţiile de apariţie a doloritaţii postobturatorii în tratamentul pulpitei la 52 de pacienţi (76 dinţi) cu obturarea a 132 canale radiculare. Doloritatea a fost identificată mai frecvent la femei (65%) in comparaţie cu bărbaţi (35%), cu umplutura de exces "extraapical" (40%) în tratamentul dinţilor multiradiculari (76%).

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-3624</doi_batch_id>
<timestamp>1600882545</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Analele Ştiinţifice ale USMF  „N. Testemiţanu”</full_title>
<issn media_type='print'>18571719</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2010</year>
</publication_date>
<issue>4(11)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Doloritatea postobturatorie în tratamentul pulpitei</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Anatolie</given_name>
<surname>Pancenco</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Valeriu</given_name>
<surname>Gobjila</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Marina</given_name>
<surname>Şincarenco</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Victor</given_name>
<surname>Şincarenco</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Tatiana</given_name>
<surname>Cirimpei</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2010</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>520</first_page>
<last_page>522</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>