Doloritatea postobturatorie în tratamentul pulpitei
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
665 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-28 14:14
SM ISO690:2012
PANCENCO, Anatolie; GOBJILA, Valeriu; ŞINCARENCO, Marina; ŞINCARENCO, Victor; CIRIMPEI, Tatiana. Doloritatea postobturatorie în tratamentul pulpitei. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2010, nr. 4(11), pp. 520-522. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 4(11) / 2010 / ISSN 1857-1719

Doloritatea postobturatorie în tratamentul pulpitei

Pag. 520-522

Pancenco Anatolie, Gobjila Valeriu, Şincarenco Marina, Şincarenco Victor, Cirimpei Tatiana
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 12 decembrie 2013


Rezumat

Postobturation pain in the treatment of pulpits The conditions of postobturation pain in the treatment of pulpits were analyzed in 52 patients (76 teeth) with a filling of 132 root channels. The pains were observed more frequently in women (65%) than men (35%), with excess fillings "beyond the apex" (40%), in the treatment of multichannel teeth (76%).

Au fost supuse analizei condiţiile de apariţie a doloritaţii postobturatorii în tratamentul pulpitei la 52 de pacienţi (76 dinţi) cu obturarea a 132 canale radiculare. Doloritatea a fost identificată mai frecvent la femei (65%) in comparaţie cu bărbaţi (35%), cu umplutura de exces "extraapical" (40%) în tratamentul dinţilor multiradiculari (76%).

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-3624</cfResPublId>
<cfResPublDate>2010-10-01</cfResPublDate>
<cfVol>11</cfVol>
<cfIssue>4</cfIssue>
<cfStartPage>520</cfStartPage>
<cfISSN>1857-1719</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/3624</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Doloritatea postobturatorie în tratamentul pulpitei</cfTitle>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'>Postobturation pain in the treatment of pulpits
The conditions of postobturation pain in the treatment of pulpits were analyzed in 52
patients (76 teeth) with a filling of 132 root channels. The pains were observed more frequently
in women (65%) than men (35%), with excess fillings "beyond the apex" (40%), in the treatment
of multichannel teeth (76%).</cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Au fost supuse analizei condiţiile de apariţie a doloritaţii postobturatorii în tratamentul
pulpitei la 52 de pacienţi (76 dinţi) cu obturarea a 132 canale radiculare. Doloritatea a fost
identificată mai frecvent la femei (65%) in comparaţie cu bărbaţi (35%), cu umplutura de exces
"extraapical" (40%) în tratamentul dinţilor multiradiculari (76%).</cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010-10-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010-10-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-21735</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010-10-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-29865</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010-10-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-29866</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010-10-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-29867</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010-10-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-29861</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010-10-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-21735</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-21735-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010-10-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Pancenco</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Anatolie</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-29865</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-29865-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010-10-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Gobjila</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Valeriu</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-29866</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-29866-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010-10-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Şincarenco</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Marina</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-29867</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-29867-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010-10-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Şincarenco</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Victor</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-29861</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-29861-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010-10-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Cirimpei</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Tatiana</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>