Interdependenţa etică – învăţare în educaţia universitară de calitate
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
347 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-11-27 21:21
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.1 (837)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1418)
SM ISO690:2012
,. Interdependenţa etică – învăţare în educaţia universitară de calitate. In: Univers Pedagogic. 2014, nr. 3, pp. 10-18. ISSN 1811-5470.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Univers Pedagogic
Numărul 3 / 2014 / ISSN 1811-5470

Interdependenţa etică – învăţare în educaţia universitară de calitate

CZU: 378.1
Pag. 10-18

 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 
Disponibil în IBN: 15 mai 2015


Rezumat

Revealing the ethics education as a educational problem of integrating in higher education highlights the coordinates on the quality assurance of studies related by psycho-pedagogical factor and seminar-lesson, strategy and tool enhancement of individuality/personality of the learner.

Relevarea eticii învăţării ca problemă de integrare educaţională în învăţământul superior de calitate punctează coordonate ce ţin de asigurarea calităţii studiilor prin factorul psihopedagogic şi prin lecţia-seminar, strategia şi instrumentul de punere în valoare a individualităţii/personalităţii celui ce învaţă.

Cuvinte-cheie
etică, calitate in educație,

competenţă etică, etică a învăţării, personalizare a învăţării, lecţie-seminar.