Condiţii ale eficacităţii managementului motivării cadrelor didactice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
333 15
Ultima descărcare din IBN:
2019-02-14 15:05
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
371.12:005.32:331.101.3 (1)
Educație (4577)
Activități manageriale (174)
Teoria și organizarea muncii. Relațiile dintre întreprinderi și angajați (177)
SM ISO690:2012
ANDRIŢCHI, Viorica; GALEMBA, Stela. Condiţii ale eficacităţii managementului motivării cadrelor didactice. In: Univers Pedagogic. 2014, nr. 3, pp. 19-24. ISSN 1811-5470.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Univers Pedagogic
Numărul 3 / 2014 / ISSN 1811-5470

Condiţii ale eficacităţii managementului motivării cadrelor didactice

CZU: 371.12:005.32:331.101.3
Pag. 19-24

Andriţchi Viorica, Galemba Stela
 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 
Disponibil în IBN: 15 mai 2015


Rezumat

Articolul abordează problematica managementului motivării cadrelor didactice. Prin analiza surselor de referinţă în domeniu, sunt deduse un şir de idei valoroase pentru eficacitatea managementului motivării în contextul dezvoltării performanţelor organizaţionale. Sunt scoase în evidenţă câteva condiţii organizaţionale oportune pentru eficacitatea managementului motivării cadrelor didactice, printre care: dezvoltarea culturii organizaţionale orientate spre calitate, crearea unui sistem viabil de comunicare organizaţională eficientă, motivantă, dezvoltarea competenţei de motivare a managerilor şcolari, dezvoltarea sistemului de valori a cadrelor didactice, monitorizarea stării de bine din instituţia şcolară, managementul performanţelor individuale ale cadrelor didactice.

This article tackles issue about the motivation management of teaching staff. A number of valuable ideas are deducted by analysis of the reference sources for the management effectiveness of teaching staff motivation in the context of organizational conditions are highlighted for the management effectiveness of teaching staff motivation including: the development of organizational culture oriented towards the quality, creation of viable system of efficient and motivating organizational communication, the development of school managers motivation competence, the development of teaching staff’s value system, the school’s wellbeing monitorization, individual performance management of teaching staff.

Cuvinte-cheie
management al motivării, competenţă de motivare, management al performanţelor.,

eficacitate, cultura organizaţională, sistem de valori

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Duşacova, N.</creatorName>
<affiliation>Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='en'>Ethnic and civic identity in the Republic of Moldova: the view of occidental experts</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2013</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-2049</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>ethnic identity</subject>
<subject>Romanianism</subject>
<subject>nation.</subject>
<subject>civic identity</subject>
<subject>Moldovanism</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>[323.15+39(=00)](478)</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2013-04-01</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'>he article deals with the Anglophone historiography concerning the ethnic and civic identity in the Republic of Moldova. he author considers competing versions of the ethnic identity of the titular population, analyzes the issues of nation building, predictions and alternative variants of ethnic policy suggested by leading occidental experts.</description>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'>Articolul de faţă prezintă istoriograia anglofonă privind problematica identităţii etnice și civice în Republica
Moldova. Autorul analizează viziunile concurente privind identitatea etnică a populaţiei majoritare, problemele
construirii naţiunii, prognozele și variantele alternative
ale politicii etnice în Republica Moldova, propuse de experţi occidentali.</description>
<description xml:lang='ru' descriptionType='Abstract'>В статье рассматривается англоязычная историография по проблематике этнической и гражданской идентичности в Республике Молдова. Автор рассматривает конкурирующие видения этнической идентичности титульного населения, анализирует
проблемы национального строительства, прогнозы и альтернативные варианты этнической политики РМ, предлагаемые ведущими западными экспертами.</description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>